TÁC DỤNG CỦA TRÀ TÂM LAN LÀ GÌ?

      25
sút 30.000 cho giao dịch trên 600.000 bớt 50.000 cho giao dịch trên 1.000.000 ( vận dụng cho giao dịch tiếp theo )
*
tra tui loc tam lan 1 I3135
*
tra tui loc tam lan 2 O5784
*
tra tui loc tam lan 3 D1587
*
tra tui loc tam lan 4 G2640
*
tra tui loc tam lan 5 L4308
*
tra tui loc tam lan 6 Q6540
*
tra tui loc tam lan 7 F2343
*
tra tui loc tam lan 8 N5145
*
tra tui loc tam lan 9 O5211
*
tra tui loc tam lan 10 H3180