THUỐC TANAKAN TRỊ BỆNH GÌ

      5
giảm 30.000 cho deals trên 600.000 sút 50.000 cho deals trên một triệu ( áp dụng cho deals tiếp theo )
*
tanakanttt1 R7077
*
tanakanttt2 S7152
*
tanakanttt3 V8141
*
tanakanttt4 N5502
*
tanakanttt7 R6671
*
tanakanttt8 J3032
*
tanakanttt9 O5173
*
tanakanttt10 V8337
*
tanakanttt11 A0403
*
tanakanttt5 H3376
*
tanakan 30 vien L4038
*
tanakan 30 vien 0 V8246
*
tanakan 30 vien 1 G2466
*
tanakan 30 vien 2 O5606
*
tanakan 30 vien 3 F2167
*
tanakan 30 vien 4 S7442
*
tanakan 30 vien 5 Q6452
*
tanakan 30 vien 6 U8124