Sơ Đồ Quy Trình Khám Chữa Bệnh

      15

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH CỦA BỆNH VIỆN (Ban hành kèm theo ra quyết định số: 1313/QĐ-BYT ngày 22 mon 4 năm 2013 của bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế)

I. MỤC ĐÍCH

1. Thống nhất tiến trình khám bệnh dịch tại Khoa thăm khám bệnh của những bệnh viện.

Bạn đang xem: Sơ đồ quy trình khám chữa bệnh

2. Phía dẫn các bệnh viện triển khai các giải pháp cách tân quy trình và giấy tờ thủ tục trongkhám bệnh, rút ngắn thời hạn chờ, tránh gây phiền hà với tăng sự ăn nhập của ngườibệnh, đặc trưng đối với những người bệnh bảo hiểm y tế khi đến khám tại bệnh dịch viện.

3. Fan bệnh biết rõ quy trình để cùng phối hợp với bệnh viện trong quy trình khámbệnh.

II. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Fan bệnh mang lại khám được tiếp cận thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng và dịch vụ kỹthuật theo như đúng yêu ước chuyên môn.

2. Bảo đảm an toàn tính hợp lí và vô tư giữa tín đồ bệnh tất cả bảo hiểm y tế và không tồn tại bảohiểm y tế.

3. Phải dễ dàng hóa thủ tục liên quan lại đến chi trả và đồng bỏ ra trả viện phí, tránh nộp việnphí nhiều lần.

III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Thời hạn khám bệnh

a) xét nghiệm lâm sàng đơn thuần: thời gian khám trung bình dưới 2 giờ.

b) khám lâm sàng gồm làm thêm 01 kỹ thuật xét nghiệm/chẩn đoán hình ảnh, thăm dòchức năng (xét nghiệm cơ bản, chụp xquang hay quy, vô cùng âm): thời gian khám trungbình bên dưới 3 giờ.

c) thăm khám lâm sàng bao gồm làm thêm 02 kỹ thuật kết hợp cả xét nghiệm cùng chẩn đoánhình ảnh hoặc xét nghiệm và thăm dò công dụng (xét nghiệm cơ bản, chụp xquangthường quy, rất âm): thời hạn khám trung bình bên dưới 3,5 giờ.

d) thăm khám lâm sàng tất cả làm thêm 03 kỹ thuật kết hợp cả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnhvà thăm dò tác dụng (xét nghiệm cơ bản, chụp xquang hay quy, khôn cùng âm, nội soi):Thời gian thăm khám trung bình bên dưới 4 giờ.

2. Lưu lượng khám

– Đến năm 2015, vừa phải mỗi phòng khám phấn đấu buổi tối đa chỉ đi khám 50 người bệnh/8giờ và đến năm 2020 chỉ thăm khám 35 bạn bệnh/8 giờ. Vào trường hợp số lượng ngườibệnh tăng đột biến do các nguyên nhân không giống nhau thì phấn đấu buổi tối đa mỗi buồng khámkhông tăng quá 30% tiêu chí trên.

IV. QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

1. Cách 1: đảm nhận người bệnh

1.1. Trách nhiệm của tín đồ bệnh

– lấy số sản phẩm công nghệ tự để gia công thủ tục khám bệnh.

– Xuất trình thẻ bảo đảm y tế (BHYT), sách vở tùy thân bao gồm ảnh, hồ nước sơ đưa việnhoặc giấy hẹn tái khám.

– dấn phiếu khám dịch và số vật dụng tự tại phòng khám.

– Đối với những trường phù hợp vượt tuyến, trái tuyến, tín đồ bệnh tất cả nguyện vọng khámbệnh, chữa căn bệnh theo yêu cầu thì tín đồ bệnh trợ thì ứng tiền khám bệnh, chữa trị bệnh.

1.2. Trọng trách của bệnh viện

– sắp xếp các quầy để tiếp đón, khám nghiệm thẻ BHYT và các giấy tờ liên quan.

– Nhập tin tức của người bệnh vào trang bị vi tính, khẳng định buồng xét nghiệm phù hợp, inphiếu khám bệnh và vạc số thứ tự khám.

– duy trì thẻ BHYT, hồ nước sơ gửi viện cùng hẹn tái khám (và chuyển tập trung về cỗ phậnthanh toán ra viện).

– Thu tiền tạm ứng so với những ngôi trường hợp người bệnh vượt tuyến, trái tuyến, ngườibệnh tất cả nguyện vọng xét nghiệm bệnh, chữa dịch theo yêu mong (theo quy định cụ thể củabệnh viện).

2. Bước 2: đi khám lâm sàng và chẩn đoán

Tùy theo tình trạng bệnh, thầy thuốc rất có thể chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh,thăm dò tác dụng hoặc chẩn đoán khẳng định và kê đơn điều trị nhưng không bắt buộc chỉ địnhxét nghiệm cận lâm sàng.

2.1. đi khám lâm sàng, chẩn đoán và hướng đẫn điều trị

2.1.1. Nhiệm vụ của tín đồ bệnh

– hóng khám theo số sản phẩm công nghệ tự đã làm được ghi trên phiếu khám bệnh.

– Vào đi khám khi được thông báo.

2.1.2. Nhiệm vụ của căn bệnh viện

– thông tin người căn bệnh vào khám theo số thiết bị tự.

– bố trí buồng xét nghiệm lâm sàng, chuyên khoa,

– Khám, ghi chép tin tức về chứng trạng bệnh, chẩn đoán, hướng dẫn và chỉ định điều trị.

– Kê đơn thuốc, in đối chọi thuốc (in 3 liên cho những người bệnh, kế toán cùng khoa dược), in vàký phiếu thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (mẫu 01/BV) và lý giải ngườibệnh đến thành phần thanh toán.

– Nếu bạn bệnh bắt buộc nhập viện lưu theo dõi hoặc điều trị nội trú: Làm bệnh lý lưu,nhập viện với tạm ứng viện phí.

Phụ lục 1:Sơ đồ tiến trình khám lâm sàng với kê đơn điều trị.

2.2. Khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán và hướng đẫn điều trị

2.2.1. Nhiệm vụ của bạn bệnh

– hóng khám theo số trang bị tự đã có ghi bên trên phiếu đi khám bệnh.

– Vào khám khi được thông báo.

– nhấn phiếu chỉ định xét nghiệm từ bác bỏ sĩ khám.

– Đến nơi lấy mẫu xét nghiệm, nộp phiếu chỉ định xét nghiệm với chờ mang lại lượt.

– Phối phù hợp với kỹ thuật viên xét nghiệm để mang mẫu xét nghiệm.

– trở lại buồng khám bệnh, chờ cho lượt.

– Nhận chỉ định và hướng dẫn điều trị, 1-1 thuốc với về khu vực làm thủ tục chi trả viện phí hoặc đồng chitrả bảo hiểm y tế.

2.2.2. Trọng trách của bệnh dịch viện

a) Tại buồng khám bệnh

– thông tin người dịch vào thăm khám theo số thứ tự.

– xét nghiệm lâm sàng, ghi chép tin tức về chứng trạng bệnh, chỉ định xét nghiệm, in phiếu xétnghiệm.

– chỉ dẫn người bệnh đến địa điểm làm xét nghiệm theo chỉ định.

b) Tại chỗ lấy mẫu xét nghiệm

– bố trí đủ điểm lấy mẫu mã xét nghiệm phù hợp với lưu rất đông người bệnh. Nơi lấy mẫuđược để ở khoa thăm khám bệnh.

– thừa nhận phiếu chỉ định và hướng dẫn từ người bệnh.

– hướng dẫn người bệnh sẵn sàng và lấy mẫu xét nghiệm.

– Chuyển mẫu mã về khoa xét nghiệm.

c) tại khoa xét nghiệm

– thực hiện xét nghiệm.

– gửi trả công dụng xét nghiệm cận lâm sàng về phòng khám vị trí chỉ định.

Phụ lục 2:Sơ đồ quy trình khám lâm sàng tất cả xét nghiệm.

2.3. Thăm khám lâm sàng, thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán bệnh và chỉđịnh điều trị

2.3.1. Nhiệm vụ của bạn bệnh

– chờ khám theo số sản phẩm công nghệ tự đã có được ghi trên phiếu thăm khám bệnh.

– Vào xét nghiệm khi được thông báo.

– nhận phiếu hướng đẫn kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh từ chưng sĩ khám.

– Đến nơi làm nghệ thuật chẩn đoán hình ảnh, nộp phiếu chỉ định và hướng dẫn và chờ đến lượt.

– kết hợp theo hướng dẫn của kỹ thuật viên chẩn đoán hình hình ảnh để triển khai kỹ thuật.

– ngóng nhận hiệu quả chẩn đoán hình ảnh, quay trở về buồng khám cùng nộp công dụng chẩn đoán hình hình ảnh cho phòng khám, chờ chưng sĩ đi khám chẩn đoán và chỉ định điều trị.

– Nhận chỉ định điều trị hoặc 1-1 thuốc và về khu vực làm giấy tờ thủ tục chi trả viện tổn phí hoặc đồng chi trả bảo đảm y tế.

2.3.2. Trách nhiệm của dịch viện

a) Tại buồng khám bệnh

– thông tin người bệnh dịch vào thăm khám theo số sản phẩm công nghệ tự.

– thăm khám lâm sàng, ghi chép thông tin về triệu chứng bệnh, chỉ định và hướng dẫn kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và in phiếu chỉ định.

– chỉ dẫn người bệnh đến nơi thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh.

– chưng sĩ coi kết quả, chẩn đoán và hướng đẫn điều trị, kê đơn.

b) tại nơi triển khai kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh

– Nơi triển khai kỹ thuật tốt nhất có thể là được để tại khoa khám bệnh nhằm mục tiêu tạo thuận lợi cho người bệnh, giảm khoảng cách dịch rời và thuận tiện cho tất cả những người bệnh. Trường hợp chưa thể bố trí được thì tất cả sơ đồ vật hướng dẫn cố gắng thể cho người bệnh.

– nghệ thuật viên chẩn đoán hình ảnh nhận phiếu chỉ định và hướng dẫn từ người bệnh.

– phía dẫn tín đồ bệnh sẵn sàng và kết hợp thực hiện kỹ thuật.

– Trả hiệu quả chẩn đoán hình ảnh, kèm phim, ảnh (nếu có) cho tất cả những người bệnh.

* Khuyến khích các bệnh viện đưa trả thẳng công dụng chẩn đoán hỉnh ảnh, phim, hình ảnh về buồng khám.

Phụ lục 3:Sơ đồ quá trình khám lâm sàng tất cả xét nghiệm cùng chẩn đoán hình ảnh.

Xem thêm: Bệnh Lạc Nội Mạc Tử Cung Và Cách Điều Trị Và Phòng Ngừa, Bệnh Lý Lạc Nội Mạc Tử Cung

2.4. Khám lâm sàng, triển khai kỹ thuật dò la chức năng, chẩn đoán bệnh dịch và chỉđịnh điều trị

2.4.1. Trọng trách của bạn bệnh

– đợi khám theo số lắp thêm tự đã làm được ghi bên trên phiếu khám bệnh.

– Vào đi khám khi được thông báo.

– thừa nhận phiếu chỉ định và hướng dẫn kỹ thuật thăm dò công dụng từ chưng sĩ khám.

– Đến vị trí làm kỹ thuật thăm dò chức năng, nộp phiếu chỉ định và chờ mang lại lượt.

– kết hợp theo chỉ dẫn của bác sĩ, chuyên môn viên để tiến hành kỹ thuật.

– đợi nhận hiệu quả thăm dò tính năng và trở về buồng khám.

– Nộp tác dụng chẩn đoán hình ảnh cho buồng khám, chờ bác bỏ sĩ đi khám chẩn đoán và hướng đẫn điều trị.

– Nhận hướng đẫn điều trị hoặc đơn thuốc và về khu vực làm thủ tục chi trả viện mức giá hoặc đồng đưa ra trả bảo đảm y tế.

2.4.2. Trọng trách của bệnh dịch viện

a) Tại phòng khám bệnh

– thông báo người bệnh dịch vào khám theo số lắp thêm tự.

– đi khám lâm sàng, ghi chép tin tức về tình trạng bệnh, chỉ định kỹ thuật thăm dò công dụng và in phiếu chỉ định.

– hướng dẫn người bệnh đến nơi tiến hành kỹ thuật dò xét chức năng.

– bác sĩ xem hiệu quả thăm dò chức năng, chẩn đoán, chỉ định và hướng dẫn điều trị, kê đơn.

b) tại nơi tiến hành kỹ thuật thăm dò chức năng

– Nơi tiến hành kỹ thuật tốt nhất có thể là được đặt ở khoa thăm khám bệnh nhằm tạo thuận lợi cho những người bệnh, giảm khoảng cách di chuyển và thuận tiện cho tất cả những người bệnh. Ngôi trường hợp chưa thể bố trí được thì bao gồm sơ đồ vật hướng dẫn thay thể cho tất cả những người bệnh.

– bác sĩ, nghệ thuật viên thăm dò chức năng nhận phiếu chỉ định và hướng dẫn từ bạn bệnh.

– phía dẫn người bệnh chuẩn bị và phối kết hợp thực hiện kỹ thuật.

– Trả công dụng thăm dò chức năng, kèm phim, hình ảnh (nếu có) cho tất cả những người bệnh.

Phụ lục 4:Sơ đồ quá trình khám lâm sàng bao gồm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thămdò chức năng.

2.5. Các trường hợp tiến hành khám lâm sàng và bao gồm chỉ định làm 1, 2 hoặc 3 kỹthuật cận lâm sàng kết hợp (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, dò hỏi chức năng),thực hiện nay kỹ thuật hoặc chuyển khám chăm khoa

Người căn bệnh và bệnh viện phải triển khai theo trình tự quá trình như trên, đồng thời,bác sĩ khoa khám dịch hoặc nhân viên cấp dưới tại phòng khám phải hướng dẫn rõ ràng trình tựlàm các kỹ thuật cận lâm sàng phù hợp. Sau khi có đủ tác dụng cận lâm sàng thì ngườibệnh trở về buồng khám, nộp công dụng cho chưng sĩ khám và bác bỏ sĩ cẩn thận kết quả,chẩn đoán và chỉ còn định, kê solo điều trị. Trưởng hợp triển khai dịch vụ kỹ thuât hoặccần khám chăm khoa khác, người bệnh được gia công dịch vụ nghệ thuật hoặc xét nghiệm chuyênkhoa theo yêu cầu chuyên môn.

Người bệnh nhận chỉ định và hướng dẫn điều trị, đối kháng thuốc với về vị trí làm thủ tục chi trả viện mức giá hoặcđồng chi trả bảo hiểm y tế.

3. Cách 3: thanh toán giao dịch viện phí

3.1. Trách nhiệm của bạn bệnh

* người bệnh tất cả bảo hiểm y tế

– Nộp phiếu thanh toán giao dịch (mẫu 01/BV).

– Xếp mặt hàng chờ mang đến lượt thanh toán.

– Nộp chi phí cùng chi trả và nhận lại thẻ BHYT.

* tín đồ bệnh không có bảo hiểm y tế nộp viện tổn phí theo quy định.

3.2. Trọng trách của dịch viện

– đánh giá nội dung thống kê lại trong chủng loại 01/BV, cam kết xác nhận.

– Thu tiền thanh toán.

4. Cách 4: Phát và lĩnh thuốc

4.1. Trách nhiệm của bạn bệnh

– Nộp đối kháng thuốc tại quầy phân phát thuốc.

– Kiểm tra, đối chiếu thuốc trong 1-1 và thuốc vẫn nhận.

– Nhận đơn thuốc, thuốc và cam kết nhận.

4.2. Nhiệm vụ của dịch viện

– Kiểm tra đối chọi thuốc, vạc thuốc.

– support người dịch về đối chọi thuốc với thuốc đang cấp.

IV. CÁC GIẢI PHÁP CẢI TIẾN QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TẠI BỆNH VIỆN

Tùy theo đk thực tế, cơ sở y tế lựa lựa chọn một hoặc nhiều giải pháp đổi mới như sau:

1. Các chiến thuật tổng thể của bệnh dịch viện

1.1. Cải tạo cơ sở hạ tầng khoa đi khám bệnh

Bố trí mặt phẳng đủ rộng, tăng con số bàn khám bệnh, tăng ô làm thủ tục, mở rộngnơi tiếp đón, khu vực chờ, thu xếp khoa khám căn bệnh liên hoàn, số điểm lấy bệnh dịch phẩm, nơithực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, dò xét chức năng, thu viện phí, giải quyết thủtục bảo đảm y tế đáp ứng nhu cầu lưu số dân cư bệnh mang đến khám tại bệnh dịch viện. Tổ chứcnhiều điểm hướng dẫn người bệnh mang đến khám làm thủ tục và xét nghiệm bệnh theo như đúng quytrình.

1.2. Bức tốc ứng dụng technology thông tin

– kết nối mạng giữa khoa khám bệnh, xét nghiệm, khoa dược, thu viện phí, lãnh đạobệnh viện cùng các bộ phận có liên quan giúp giảm thời gian chờ, tăng cường quản lý,giảm sai sót, nhầm lẫn, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm lực lượng lao động trực tiếp tham gia các bước khám bệnh.

– Ứng dụng một số trong những phần mềm cung ứng cho lương y nhằm nâng cao chất lượng chẩnđoán, kê solo và điều trị.

– Áp dụng mã vạch, thẻ từ trong việc xác định người bệnh, né nhầm lẫn, không nên sót vàthuận tiện thể trong việc trao đổi tin tức về người bệnh giữa những khoa, phòng, cỗ phậntrong bệnh dịch viện.

1.3. Nhân lực đủ và có chất lượng

– tăng tốc nhân lực làm việc tại các khâu tiếp đón, xét nghiệm bệnh, lấy chủng loại xét nghiệm,thực hiện tại kỹ thuật, thu viện phí, thủ tục BHYT, cấp phép thuốc;

– nhân viên cấp dưới được đào tạo và giảng dạy nắm vững chuyên môn, thái độ giao tiếp ứng xử cân xứng vàthân thiện.

1.4. Bổ sung cập nhật các trang thiết bị quan trọng tại khoa thăm khám bệnh

Tăng cường những thiết bị vấp ngã sung bao gồm cả máy chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm,thăm dò công dụng để ship hàng người dịch ngay tại khoa thăm khám bệnh.

1.5. Tạo phương án thỏa mãn nhu cầu linh hoạtkhi lưu số lượng dân cư bệnh tăng độtbiến.

2. Các giải pháp cách tân cụ thể tại các thành phần tham gia các bước khám bệnh

Ngoài các giải pháp lớn mang tính tổng thể như trên, khám đa khoa cần nghiên cứu áp dụngmột số chiến thuật sau:

2.1. đón nhận người bệnh

– Khuyến khích sử dụng máy phân phát số tự động.

– bệnh viện không để tín đồ bệnh từ bỏ photo giấy tờ tùy thân, thẻ bảo hiểm y tế, giấychuyển viện, … . Nếu gồm nhu cầu, bệnh viện tự triển khai (áp dụng cho bệnh viện đã thuviện phí theo size giá mới).

– bố trí đủ quầy đón nhận với sự phối kết hợp giữa phần tử tiếp đón, thu viện phí tổn và hướngdẫn thủ tục bảo hiểm y tế.

– sắp xếp đủ bàn và bạn hướng dẫn bạn bệnh tại khoa khám bệnh.

– Đặt lịch hẹn đi khám qua điện thoại, qua tổng đài 1080, qua mạng internet.

– công khai minh bạch giờ khán bệnh, tiến trình khám bệnh, báo giá viện phí, đối tượng ưu tiên.

– có sơ vật dụng khoa đi khám bệnh.

2.2. Thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán, chỉ định điều trị

– Ứng dụng bảng số năng lượng điện tử, bảng thông báo điện tử.

– Phiếu hứa giờ trả kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh.

– nhân viên khoa xét nghiệm trả công dụng cho khoa khám bệnh dịch (các buồng khám).

2.3. Thu viện phí, trả thẻ bảo hiểm y tế

– bố trí nhiều quầy thu viện phí.

– Ứng dụng thẻ giao dịch điện tử.

2.4. Phát cùng lĩnh thuốc

– Kết nối phần tử cấp phát thuốc cùng với khoa dược, phòng khám tạo thuận lợi cho công tác làm việc dược lâm sàng và dữ thế chủ động trong cấp-phát thuốc.

– thu xếp nơi cấp phép thuốc đơn thân tự, phòng nắp, theo team thuốc chăm khoa.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc bệnh viện

a) căn cứ hướng dẫn này, giám đốc dịch viện phải quy định cụ thể quy trình khámbệnh của cơ sở y tế và công khai minh bạch để fan bệnh, nhân viên cấp dưới biết và thực hiện.

b) liên tiếp thực hiện đổi mới quy trình khám bệnh dịch qua quá trình sau

– thành lập và hoạt động nhóm cách tân chất lượng gồm thay mặt đại diện khoa khám dịch và những phòng,khoa có liên quan để phối kết hợp triển khai các giải pháp cách tân quy trình thăm khám bệnh.

– Đánh giá lại tổng thể quy trình khám căn bệnh tại bệnh viện và thi công Đề án cải tiến quytrình khám bệnh tình của bệnh viện.

– xác minh những nội dung, các vấn đề ưu tiên đổi mới nhằm rút ngắn thời hạn chờ cùng tăng sự phù hợp của bạn bệnh.

– Phê xem xét đề án, tiến hành các chiến thuật can thiệp, reviews hiệu quả, gia hạn thựchiện giải pháp cải tiến.

2. Cục quản lý Khám, chữa căn bệnh chủ trì phối hợp với Vụ bảo đảm y tế và những đơn vịcó tương quan chỉ đạo, kiểm tra, nhận xét việc triển khai tiến hành hướng dẫn trên cácbệnh viện trực thuộc cỗ Y tế.

3. Thủ trưởng y tế ngành chỉ đạo, kiểm tra, review việc triển khai thực hiện hướngdẫn tại những bệnh viện trực thuộc Bộ, Ngành.

4. Giám đốc Sở Y tế tỉnh, tp trực thuộc trung ương chỉ đạo, kiểm tra, đánh giáviệc triển khai thực hiện hướng dẫn tại những bệnh viện trực nằm trong sở y tế, khám đa khoa tưnhân bên trên địa bàn.

PHỤ LỤC 1

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNG (Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22 mon 04 năm 2013 của Bộtrưởng cỗ Y tế)

*

PHỤ LỤC 2

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNG CÓ XÉT NGHIỆM (Ban hành kèm theo quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22 mon 04 năm 2013 của Bộtrưởng cỗ Y tế)

*

PHỤ LỤC 3

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNG CÓ XÉT NGHIỆM VÀ CHẨN ĐOÁNHÌNH ẢNH (Ban hành kèm theo quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22 mon 04 năm trước đó của Bộtrưởng cỗ Y tế)

*

PHỤ LỤC 4

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNG CÓ XÉT NGHIỆM, CHẨN ĐOÁN HỈNHẢNH VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG (Ban hành kèm theo ra quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 04 năm 2013 của Bộtrưởng cỗ Y tế)