Quy Định Khám Bệnh Nghề Nghiệp

      13
Thông tứ 28/2016/TT-BYT hướng dẫn về hồ sơ, văn bản khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc, thăm khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động, đi khám định kỳ cho người lao động mắc bệnh dịch nghề nghiệp, điều tra bệnh nghề nghiệp và công việc và cơ chế báo cáo.

Bạn đang xem: Quy định khám bệnh nghề nghiệp

 

1. Khám sức mạnh trước khi sắp xếp làm việc


- Giấy ra mắt từ người lao động hoặc list có điền khá đầy đủ thông tin về nghề, công việc, yếu hèn tố bất lợi tại nơi thao tác làm việc trong trường vừa lòng cơ sở có rất nhiều lao động phải khám sức mạnh trước khi sắp xếp làm việc;
+ người lao hễ tiếp xúc với các yếu tố vô ích có kĩ năng mắc bệnh nghề nghiệp hoặc làm những nghề, quá trình nặng nhọc, độc hại, nguy khốn và đặc biệt quan trọng nặng nhọc, độc hại, gian nguy kể từ đầu đến chân học nghề, tập nghề, đang nghỉ hưu hoặc vẫn chuyển công tác hoặc bạn lao cồn tham gia bảo hiểm xã hội trên Khoản 1 cùng Khoản 4 Điều 2 của Luật bảo đảm xã hội đã bảo lưu thời hạn đóng hoặc đã có ra quyết định nghỉ bài toán chờ xử lý hưu trí, trợ cấp cho hàng tháng;
+ bạn lao rượu cồn không thuộc trường đúng theo trên nhưng gửi sang có tác dụng nghề, công việc có nguy cơ tiềm ẩn mắc bệnh dịch nghề nghiệp.
+ bạn dạng sao thích hợp lệ 1 trong các sách vở sau: tác dụng thực hiện nay quan trắc môi trường lao động; Biên phiên bản xác dìm tiếp xúc với yếu ớt tố vô ích gây bệnh nghề nghiệp và công việc cấp tính;
Người lao hễ đã được chuẩn chỉnh đoán mắc bệnh nghề nghiệp và công việc được khám chu kỳ 06 hoặc 12 mon theo Phụ lục 6 hẳn nhiên Thông tư số 28/2016.
Người áp dụng lao động sẵn sàng hồ sơ gồm: Giấy reviews của người tiêu dùng lao cồn và hồ nước sơ căn bệnh nghề nghiệp. Ngôi trường hợp bạn lao động đã thôi việc, ngủ việc, nghỉ cơ chế thì fan lao cồn tự chuẩn bị hồ sơ căn bệnh nghề nghiệp.
Thông tư số 28 năm năm 2016 quy định các trường hợp dưới đây phải tiến hành khảo sát lần đầu căn bệnh nghề nghiệp:
- bạn lao động tất cả yêu cầu khảo sát bệnh nghề nghiệp có tương quan đến bản thân mà chưa được giải quyết và xử lý chế độ;
- xẩy ra nhiều trường hòa hợp mắc bệnh nghề nghiệp và công việc cấp tính hoặc đa số người bị ốm, mắc dịch tại một cửa hàng trong cùng thời điểm;
- tác dụng quan trắc môi trường xung quanh lao động vượt giới hạn được cho phép nhưng không tồn tại trường hòa hợp được phát hiện tại bệnh nghề nghiệp hoặc ko quan trắc môi trường xung quanh và đi khám sức khỏe cho tất cả những người lao động;
Ngoài ra, Thông bốn 28 còn quy định các trường hợp khảo sát lại và điều tra lần cuối bệnh nghề nghiệp.
Thời hạn điều tra bệnh nghề nghiệp là không thực sự 45 ngày kể từ ngày quyết định thành lập và hoạt động Đoàn điều tra có hiệu lực.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 28/2016/TT-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Căn cứ Bộ hình thức lao hễ số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứLuật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ dụng cụ an toàn, dọn dẹp vệ sinh lao độngsố 84/2015/QH13 ngày 25tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi vàcơ cấu tổ chức triển khai của cỗ Y tế;

Theo đề xuất của cục trưởng viên Quảnlý môi trường thiên nhiên y tế;

Bộ trưởng cỗ Y tế ban hành Thôngtư phía dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp,

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Thông tứ này chỉ dẫn về hồ nước sơ, nộidung khám sức khỏe trước khi sắp xếp làm việc, đi khám phát hiện bệnh dịch nghề nghiệpcho bạn lao động, đi khám định kỳ cho tất cả những người lao rượu cồn mắc bệnhnghề nghiệp, khảo sát bệnh nghề nghiệp và công việc và chính sách báo cáo.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Bạn lao cồn tiếp xúc với những yếutố có hại có kĩ năng mắc bệnh công việc và nghề nghiệp hoặc làm các nghề, các bước nặng nhọc,độc hại, nguy hiểm và quan trọng đặc biệt nặng nhọc, độc hại, gian nguy kể cả người họcnghề, tập nghề, fan lao cồn đã nghỉ hưu hoặc fan lao đụng đã chuyển công tác không còn giúp việc trong những nghề, công việc có nguy cơ bị bệnhnghề nghiệp hoặc tín đồ lao hễ tham gia bảo đảm xã hội lý lẽ tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 sẽ bảo lưu thời gian đóng bảo đảm xã hội hoặcđã có đưa ra quyết định nghỉ vấn đề chờ giải quyết chính sách hưu trí, trợ cấp hằng tháng.

2. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợptác xã, hộ ghê doanh, cá thể có mướn mướn, sử dụng lao hễ theo giải pháp tạiKhoản 1 Điều này (sau đây call tắt là người tiêu dùng lao động).

3. Những cơ sở y tế gồm đủ điều kiệnkhám bệnh nghề nghiệp và công việc theo cơ chế của quy định khám bệnh, chữa bệnh thực hiệnviệc khám sức mạnh trước khi bố trí làm việc, xét nghiệm phát hiện bệnh dịch nghề nghiệpcho fan lao động, xét nghiệm định kỳ cho người lao hễ mắc bệnhnghề nghiệp (sau đây điện thoại tư vấn tắt là cơ sở khám bệnh dịch nghề nghiệp).

Chương II

KHÁM SỨC KHỎETRƯỚC lúc BỐ TRÍ LÀM VIỆC

Điều 3. Đối tượng với thời giankhám sức khỏe trước khi sắp xếp làm việc

1. Đối tượngkhám sức mạnh trước khi sắp xếp làm câu hỏi là tín đồ lao hễ theo vẻ ngoài tại Khoản 3 Điều 21 biện pháp an toàn, lau chùi và vệ sinh lao động.

2. Câu hỏi khám sức khỏe cho người lao động điều khoản tại Khoản 1 Điều này cần được thực hiệntrước khi bố trí người lao cồn vào làm các các bước có yếu ớt tố tất cả hại.

Điều 4. Hồ nước sơkhám sức khỏe trước khi bố trí làm việc

1. Giấy giới thiệu của bạn sử dụnglao động tiến hành theo mẫu mức sử dụng tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tưnày; ngôi trường hợp đại lý lao động có không ít người nên khám sứckhỏe trước khi bố trí làm việc thì người tiêu dùng lao cồn lập danh sách và điềncác tin tức về nghề, công việc chuẩn bị tía trí, yếu đuối tốcó hại tại nơi thao tác làm việc gửi cố nhiên Giấy giới thiệu.

2. Phiếu đi khám sức khỏe triển khai theomẫu nguyên tắc tại Phụ lục 2 phát hành kèm theo Thông tư này.

Điều 5. Nội dungkhám

1. Xét nghiệm sức khỏetrước khi sắp xếp làm việc thực hiện theo văn bản của chủng loại Phiếu khám sức khỏe quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tứ này.

2. Ngoài các nội dung lao lý tạiKhoản 1 Điều này, bs Trưởng đoànkhám hướng đẫn khám chuyên khoa tương xứng với vị trí thao tác của bạn lao động.

3. Căn cứ vị trí thao tác của ngườilao rượu cồn và chỉ định khám siêng khoa của Trưởng đoànkhám, người tiến hành khám chăm khoa có thể chỉ định thựchiện xét nghiệm cận lâm sàng (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, dò la chức năng) phù hợp với vị trí thao tác của fan lao độngđó.

4. Ngôi trường hợp bạn lao động đã đượckhám sức khỏe theo giải đáp tại Thông tứ số14/2013/TT-BYT ngày thứ 5 tháng 6 năm trước đó của cỗ Y tế gợi ý khám sức mạnh (sau đây call tắt là Thông bốn 14/2013/TT-BYT) thì sử dụng hiệu quả khámsức khỏe khoắn còn quý hiếm và tiến hành khám chăm khoa theoquy định trên Khoản 2 Điều này.

Chương III

KHÁM PHÁT HIỆN BỆNHNGHỀ NGHIỆP

Điều 6. Đối tượng thăm khám phát hiệnbệnh nghề nghiệp

1. Đối tượng phảikhám phát hiện bệnh nghề nghiệp là người lao động hiện tượng tại Khoản 1 Điều 2Thông tứ này.

2. Người lao đụng không thuộc Khoản 1Điều này gửi sang làm nghề, quá trình có nguy cơ tiềm ẩn mắc dịch nghề nghiệp.

Điều 7. Thời hạn khám vạc hiệnbệnh nghề nghiệp cho người lao động

1. Thời gian khám phạt hiện dịch nghềnghiệp cho tất cả những người lao động theo dụng cụ tại Khoản 1 Điều 21 Luậtan toàn lau chùi lao động.

2. Đối với những trường hợp nghi hoặc mắc bệnh công việc và nghề nghiệp cấp tính hoặc vị yêu ước củangười sử dụng lao động hoặc tín đồ lao hễ thì thời gian khám phát hiện bệnhnghề nghiệp theo đề xuất của tổ chức triển khai hoặc cá thể yêu cầu.

Điều 8. Hồ nước sơkhám phân phát hiện căn bệnh nghề nghiệp

1. Phiếu xét nghiệm sức khỏe trước lúc bốtrí thao tác theo mẫu cách thức tại Phụ lục 2 phát hành kèmtheo Thông tư này; trường hợp fan lao động đã thao tác làm việc trước ngày Thông tưnày có hiệu lực thực thi hiện hành thì sử dụng tác dụng khám sức mạnh gần nhất.

2. Sổ khám sức mạnh phát hiện tại bệnhnghề nghiệp tiến hành theo mẫu lý lẽ tại Phụ lục 3 banhành đương nhiên Thông bốn này.

3. Bản sao phù hợp lệ của 1 trong các cácgiấy tờ sau:

a) hiệu quả thực hiện nay quan trắc môitrường lao động. Đối với ngôi trường hợp người lao động tất cả tiếp xúc với yếu tố visinh trang bị trong môi trường lao rượu cồn mà việc quan trắc môi trường xung quanh lao động được thựchiện trước ngày Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm năm 2016 của Chínhphủ quy định cụ thể một số điều của cách thức an toàn, dọn dẹp lao cồn về hoạt độngkiểm định kỹ thuật bình yên lao động, huấn luyện an toàn, vệsinh lao động và quan trắc môi trường thiên nhiên lao động bao gồm hiệu lựcthì hồ sơ phải gồm thêm Phiếu đánh giá tiếp xúc yếu đuối tốvi sinh vật vị cơ quan bao gồm thẩm quyền cấp trước ngày 01 mon 7năm 2016;

b) Biên phiên bản xác thừa nhận tiếp xúc với yếutố vô ích gây bệnh công việc và nghề nghiệp cấp tính triển khai theo mẫuquy định trên Phụ lục 5 phát hành kèm theo Thông tư này đối với trường hợp bệnh tật nghềnghiệp cấp tính nhưng tại thời điểm xảy ra bệnh công việc và nghề nghiệp cấp tính chưa kịp xácđịnh được mức xúc tiếp yếu tố tất cả hại;

4. Phiên bản sao hòa hợp lệ giấy ra viện hoặctóm tắt hồ nước sơ bệnh lý bệnh có tương quan đến bệnh nghề nghiệp (nếu có).

Điều 9. Quy trìnhvà ngôn từ khám phân phát hiện bệnh nghề nghiệp

1. Quy trình khám phân phát hiện bệnh dịch nghềnghiệp

a) trước khi khám phát hiện bệnh nghềnghiệp, người tiêu dùng lao cồn hoặc tín đồ lao động phải gửi cho cơ sở khám bệnh công việc và nghề nghiệp hồ sơ theo khí cụ tại Điều 8 Thôngtư này;

b) sau khoản thời gian nhận đủ hồ sơ, cơ sở khám căn bệnh nghề nghiệp thông báo thời gian, vị trí và cácnội dung cần thiết khác liên quan đến khám phát hiện nay bệnh công việc và nghề nghiệp cho ngườisử dụng lao động hoặc bạn lao động;

c) triển khai việc thăm khám phát hiện tại bệnhnghề nghiệp thứ nhất theo lao lý tại Khoản 2 Điều này;

d) hoàn thành đợt khám, cửa hàng khám bệnhnghề nghiệp có nhiệm vụ ghi không thiếu thốn các thông tin trongsổ khám sức mạnh phát hiện nay bệnh công việc và nghề nghiệp và tổng vừa lòng kếtquả đợt xét nghiệm phát hiện bệnh dịch nghề nghiệp tiến hành theo mẫuquy định trên Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông bốn này;

đ) ngôi trường hợp bạn lao rượu cồn được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp, cơ sở khám bệnh công việc và nghề nghiệp phải lập hồ nước sơbệnh nghề nghiệp tiến hành theo mẫu công cụ tại Phụ lục 7 phát hành kèm theo Thông bốn này và lập báo cáo trường hợp người lao cồn mắc dịch nghề nghiệp triển khai theo mẫu chế độ tạiPhụ lục 9 phát hành kèm theo Thông tư này;

e) sau khoản thời gian tổ chức khám phát hiện nay bệnhnghề nghiệp, trong thời gian 20 ngày có tác dụng việc, cửa hàng khám bệnh nghề nghiệp phảitrả cho những người sử dụng lao động hoặc bạn lao cồn các sách vở và giấy tờ quy định tại điểmd, điểm đ Khoản 1 Điều này.

2. Ngôn từ khám phân phát hiện bệnh dịch nghềnghiệp

a) Khai thác không thiếu các tin tức cánhân, tình trạng sức khỏe hiện tại, chi phí sử bị bệnh của bạn dạng thân và gia đình, thời gian tiếp xúc yếu hèn tố ăn hại có thể khiến bệnhnghề nghiệp nhằm ghi phần tiểu sử từ trước tiếp xúc công việc và nghề nghiệp trongsổ khám sức khỏe phát hiện dịch nghề nghiệp;

b) Khám không thiếu nộidung theo điều khoản tại Phụ lục 4 phát hành kèm theo Thông tư này và những chuyênkhoa nhằm phát hiện bệnh nghề nghiệp và công việc trong danh mục bệnh nghề nghiệp và công việc được bảo hiểmquy định trên Thông tứ số 15/2016/TT-BYT ngày 16 tháng 5 năm năm nhâm thìn của cỗ Y tế quyđịnh bệnh công việc và nghề nghiệp được bảo hiểmxã hội;

c) Đối với lao độngnữ đề xuất khám thêm chuyên khoa phụ sản;

d) tiến hành các xét nghiệm khác liênquan đến yếu tố có hại trong môi trường lao rượu cồn (nếu cần);

đ) ngôi trường hợp người lao động đã đượckhám sức khỏe định kỳ theo Thông tư 14/2013/TT-BYT thì sử dụng tác dụng khám sứckhỏe còn cực hiếm và thực hiện khám bổ sung cập nhật các nội dung còn sót lại theo phương pháp tạiđiểm b, điểm d Khoản 2 Điều này;

e) Đối cùng với những bệnh nghề nghiệpkhông ở trong danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo đảm xãhội phải khám rất đầy đủ các chăm khoa theo hướng dẫn và chỉ định của bs khám bệnh dịch nghề nghiệp.

Điều 10. Quy địnhvề hội chẩn nhằm chẩn đoán dịch nghề nghiệp

1. Hội chẩn được thực hiện đối vớicác trường hợp chẩn đoán các bệnh những vết bụi phổi, phế truất quản, bệnhrung chuyển công việc và nghề nghiệp và những trường hòa hợp vượt quá tài năng chuyên môn của bácsỹ khám dịch nghề nghiệp.

2. Yếu tắc Hội đồng hội chẩn:

Người đứng đầu cơ sở khám căn bệnh nghềnghiệp quyết định thành lập Hội đồng hội chẩn dịch nghề nghiệp, gồm những thànhphần sau:

a) 01 thay mặt đại diện lãnh đạo cửa hàng khám bệnhnghề nghiệp thống trị tịch Hội đồng;

b) 01 chưng sĩ siêng khoa dịch nghềnghiệp;

c) 01 chưng sĩ chuyên khoa tương quan đếnbệnh công việc và nghề nghiệp cần hội chẩn;

d) 01 Thư ký kết Hội đồng: Do chủ tịch Hộiđồng chỉ định;

e) trong trường hợp bắt buộc thiết, Chủtịch Hội đồng quyết định việc trưng cầuchuyên gia về nghành cần hội chẩn.

3. Kết luận hội chẩn được hoàn chỉnh và ghi vào Biên bạn dạng hội chẩn dịch nghề nghiệpthực hiện nay theo mẫu hình thức tại Phụ lục 8 ban hành kèmtheo Thông tư này.

4. Trường hợp vượt vượt khả năngchuyên môn, đại lý khám bệnh nghề nghiệp hoàn hảo Biên bản hội chẩn cùng Hồ sơ bệnh nghề nghiệp chuyển lêntuyến trên để có chẩn đoán xác định.

Chương IV

KHÁM ĐỊNH KỲ mang đến NGƯỜILAO ĐỘNG MẮC BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Điều 11. Đối tượng cùng thờigian khám định kỳ cho những người lao rượu cồn mắc căn bệnh nghề nghiệp

1. Tín đồ lao hễ đã được chẩn đoán mắcbệnh nghề nghiệp.

2. Thời hạn khám định kỳ căn bệnh nghềnghiệp thực hiện theo luật tại Phụ lục 6 phát hành kèm theo Thông tứ này.

Điều 12. Hồ sơ khám định kỳcho bạn lao động mắc bệnh nghề nghiệp

1. Người tiêu dùng lao động sẵn sàng hồsơ đi khám định kỳ cho người lao hễ mắc bệnh nghề nghiệp và công việc bao gồm:

a) Giấy reviews của người tiêu dùng laođộng theo cơ chế tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tứ này;

b) hồ sơ bệnh nghề nghiệp.

2. Trường hợp fan lao động đã thôiviệc, nghỉ ngơi việc, nghỉ chế độ thì ngườilao đụng tự chuẩn bị hồ sơ bệnh dịch nghề nghiệp.

Điều 13. Tiến trình và nội dungkhám định kỳ cho tất cả những người lao hễ mắc bệnh nghề nghiệp

1. Quy trình khám định kỳ cho tất cả những người mắc căn bệnh nghề nghiệp:

a) trước lúc khám định kỳ cho tất cả những người mắc dịch nghề nghiệp, người tiêu dùng lao rượu cồn hoặc fan lao động buộc phải gửicho cửa hàng khám bệnh nghề nghiệp và công việc các sách vở và giấy tờ theo lý lẽ tại Điều 12 Thông tưnày;

b) sau thời điểm nhận đầy đủ hồ sơ, cơ sở khámbệnh nghề nghiệp thông báo thời gian, vị trí và những nội dung khác liên quan đếnkhám định kỳ cho người lao rượu cồn mắc bệnh nghề nghiệp và công việc tới người tiêu dùng lao độnghoặc người lao động;

c) các đại lý khám bệnh công việc và nghề nghiệp tổ chứckhám cho những người lao động mắc bệnh dịch nghề nghiệp;

d) chấm dứt đợt khám, cửa hàng khám bệnhnghề nghiệp có trọng trách ghi đầy đủ hiệu quả khám định kỳ người mắc bệnh nghềnghiệp trong hồ sơ căn bệnh nghề nghiệp; tổng hợp tác dụng khám định kỳ dịch nghềnghiệp theo mẫu cơ chế tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư này cùng trả kếtquả cho những người sử dụng lao cồn trong thời gian 20 ngày làmviệc.

2. Câu chữ khám định kỳ dịch nghềnghiệp:

a) thực hiện theo chế độ tại điểm a,b, d Khoản 2 Điều 9 và chỉ dẫn tại Phụ lục 6 phát hành kèm theo Thông tư này;

b) Việc bổ sung nội dung khám lâmsàng và cận lâm sàng mang lại từng bệnhnghề nghiệp dựa vào tiến triển, biến hội chứng của bệnh theo hướng đẫn của bác bỏ sỹ.

Chương V

ĐIỀU TRA BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Điều 14. Những trườnghợp điều tra bệnh nghề nghiệp

1. Điều tra lần đầu căn bệnh nghề nghiệpáp dụng đối với các trường đúng theo sau:

a) người lao động có yêu mong điều trabệnh nghề nghiệp có liên quan đến bạn dạng thân mà chưa được giảiquyết chế độ theo nguyên lý của lao lý về bình an vệ sinh lao động;

b) người tiêu dùng lao động có yêu cầu khảo sát bệnh nghề nghiệp;

c) xẩy ra nhiềutrường hợp mắc bệnh công việc và nghề nghiệp cấp tính hoặc nhiều người dân bị ốm, mắc bệnh trongcùng một thời điểm tại một đại lý lao động;

d) công dụng quantrắc môi trường thiên nhiên lao rượu cồn vượt giới hạn được cho phép nhưng không tồn tại trường phù hợp ngườilao đụng được phát hiện nay bệnh nghề nghiệp và công việc hoặc cửa hàng lao cồn không thực hiệnquan trắc môi trường xung quanh lao đụng và thăm khám sức khỏe cho tất cả những người lao động;

đ) cơ sở Bảohiểm xã hội tất cả yêu cầu khảo sát bệnh nghề nghiệp;

2. Điều tra lại bệnh nghề nghiệp áp dụngđối với các trường vừa lòng sau:

a) Tổ chức, cá thể có ý kiến đề nghị về kếtquả khảo sát bệnh nghề nghiệp;

b) Phục vụ chuyển động kiểm tra định kỳ,đột xuất của cơ quan có thẩm quyền.

3. Điều tra lần cuối dịch nghề nghiệpáp dụng đối với trường đúng theo có đề xuất của tổ chức, cá nhân đối với kết quả điềutra lại bệnh nghề nghiệp.

Điều 15. Thẩmquyền ra đời đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp

1. Đoàn điều tra lần đầu căn bệnh nghềnghiệp do:

a) người có quyền lực cao Sở Y tế, Lãnh đạo những bộ,ngành quyết định thành lập và hoạt động đoàn theo ý kiến đề nghị của thanh tra Sở Y tế hoặc thủ trưởngcơ quan lại y tế bộ, ngành so với các ngôi trường hợp luật tại Khoản 1 Điều 14Thông tứ này;

b) viên trưởng Cục quản lý môi trườngy tế - bộ Y tế quyết định ra đời đoàn đối với các trường hợp dụng cụ tại điểmc, điểm d Khoản 1 Điều này hoặc trường hợp vượt vượt khả năng điều tra của Đoànđiều tra bệnh nghề nghiệp quy định trên điểm a Khoản này.

2. Đoàn điều tra lại bệnh dịch nghề nghiệpdo cục trưởng Cục cai quản môi trường y tế quyết định thành lập đoàn đối với cáctrường hợp hiện tượng tại Khoản 2 Điều 14 Thông tứ này.

3. Đoàn điều tra lần cuối bệnh dịch nghềnghiệp vì lãnh đạo bộ Y tế thành lập đối với trường hợp mức sử dụng tại Khoản 3 Điều14 Thông tứ này.

Điều 16. Thànhphần Đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp

1. Nguyên tố đoàn khảo sát lần đầu bệnhnghề nghiệp nguyên tắc tại điểm a Khoản 1 Điều 15 Thông tứ này gồm:

a) 01 thay mặt đại diện Lãnh đạo điều tra SởY tế, lãnh đạo y tế Bộ, ngành làm cho trưởng đoàn;

b) 01 bác sĩ có chứng chỉ bệnh nghềnghiệp có tác dụng ủy viên thư ký;

c) 01 bác bỏ sĩ siêng khoa liên quan đếnbệnh công việc và nghề nghiệp đang điều tra;

d) 01 đại diện Sở Lao đụng - Thươngbinh và Xã hội;

đ) 01 thay mặt Liên đoàn lao động tỉnh;

e) 01 thay mặt cơ quan bảo đảm xã hộitỉnh, Bộ, ngành;

g) các thành viên khác bởi vì Trưởng đoànđiều tra ra quyết định trong trường hợp buộc phải thiết.

2. Nhân tố đoàn điều tra lần đầu bệnhnghề nghiệp nguyên tắc tại điểm b Khoản 1 với đoàn khảo sát lại bệnh nghề nghiệpquy định trên Khoản 2 Điều 15 Thông tư này gồm:

a) 01 đại diện lãnh đạo cục Quản lýmôi trường y tế - cỗ Y tế làm trưởng đoàn;

b) 01 bác bỏ sĩ có chứng chỉ bệnh công việc và nghề nghiệp làm ủy viên thư ký;

c) 01 chưng sĩ chăm khoa tương quan đếnbệnh nghề nghiệp đang điều tra;

d) 01 thay mặt đại diện Vụ Pháp chế - bộ Y tế;

đ) 01 thay mặt Sở Lao đụng - Thươngbinh cùng Xã hội nơi tiến hành điều tra;

e) những thành viên khác vị Trưởng đoàn điều tra quyết định trong trường hợp yêu cầu thiết.

3. Đoàn khảo sát lần cuối dịch nghềnghiệp cấp tw do bộ trưởng Bộ Y tế quyết định thành lập theo ý kiến đề xuất củaChánh thanh tra cỗ hoặc viên trưởng Cục quản lý môi ngôi trường y tế, bao gồm:

a) 01 đại diện lãnh đạo thanh tra BộY tế làm trưởng đoàn;

b) 01 chưng sĩ chuyên khoa bệnh nghềnghiệp của Viện thuộc hệ y tế dự phòng làm ủy viên thư ký;

c) 01 bác bỏ sĩ chuyên khoa liên quan đếnbệnh nghề nghiệp và công việc đang điều tra;

d) 01 đại diện thay mặt Bộ Lao đụng - Thươngbinh và Xã hội;

đ) 01 đại diện thay mặt cơ quan bảo đảm xãhội Việt Nam;

e) những thành viên khác vày Trưởng đoànđiều tra đưa ra quyết định trong trường hợp đề xuất thiết.

Điều 17. Tráchnhiệm của thành viên Đoàn khảo sát bệnh nghề nghiệp

1. Trưởng đoàn điều tra bệnh nghềnghiệp bao gồm trách nhiệm:

a) Tổ chức, điều hành các vận động củađoàn điều tra, cắt cử nhiệm vụ cho những thành viên vào Đoàn điều tra;

b) tổ chức triển khai thảoluận trong đoàn nhằm đi mang đến thống độc nhất khi những thành viên trong đoàn điều tra còncó những sự việc chưa thống nhất. Nếu như không đạt được sự thống độc nhất vô nhị thì Trưởng đoàn quyết định và phụ trách về ra quyết định của mình;

c) chào làng biên phiên bản điều tra bệnh nghề nghiệp.

2. Những thành viên đoàn điều tra bệnhnghề nghiệp bao gồm trách nhiệm:

a) tiến hành các nhiệm vụ theo phâncông của trưởng phi hành đoàn và phụ trách trước trưởng phi hành đoàn về kết quả công việc mà bản thân được phân công;

b) bao gồm quyền bảo lưu ý kiến. Ý loài kiến bảolưu cần được ghi không thiếu vào biên phiên bản điều tra.

3. Ko được tiết lộ những thông tin,tài liệu trong quá trình điều tra khi chưa chào làng biên bạn dạng điều tra.

Điều 18. Thời hạn, trình từ bỏ điềutra và chào làng Biên bạn dạng điều tra

1. Thời hạn điều tra: không thật 45ngày kể từ ngày quyết định thành lập đoàn khảo sát bệnh công việc và nghề nghiệp có hiệu lựcthi hành.

2. Đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp tiếnhành điều tra, lập biên bạn dạng theo trình từ bỏ sau:

a) chu đáo hiện trường cửa hàng lao động;

b) thu thập vật chứng, tư liệu có tương quan đến bệnh nghề nghiệp và công việc (thực hiện lấy mẫu mã vềcác yếu đuối tố có hại tại nơi làm việc để phân tích, đánh giá và nhận định làm địa thế căn cứ xác địnhyếu tố tạo bệnh);

c) chăm chú hồ sơ thống trị vệ sinh laođộng, sức khỏe người lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp của các đại lý lao động;

d) phỏng vấn trực tiếp tín đồ lao động, người tiêu dùng lao hễ và các đối tượng khác có liên quan đến công tác thống trị vệ sinh lao động, sứckhỏe fan lao động, bệnh nghề nghiệp của đại lý lao động;

đ) tổ chức triển khai khám và có tác dụng xét nghiệm cầnthiết đối với các trường hợp tín đồ lao động nghi ngại mắc bệnh nghề nghiệp (nếucần);

e) những nội dung khác vì chưng Trưởng đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp chỉ định trongtrường hợp phải thiết.

3. Chào làng Biênbản khảo sát bệnh nghề nghiệp:

Đoàn khảo sát bệnh công việc và nghề nghiệp tổ chứccuộc họp tức thì sau khi ngừng điều tra để ra mắt biên bản điều tra dịch nghềnghiệp tại các đại lý bị điều tra, thành phần cuộc họp bao gồm:

a) Trưởng đoàn điều tra bệnh nghềnghiệp, nhà trì cuộc họp;

b) những thành viên đoàn điều tra bệnhnghề nghiệp;

c) người tiêu dùng lao cồn hoặc ngườiđược ủy quyền bởi văn bản;

d) Đại diện Ban chấp hành công đoàncơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn tạm thời hoặc là tín đồ được bầy đàn ngườilao động chọn cử khi cơ sở chưa xuất hiện đủ điều kiện thành lập công đoàn;

đ) người yêu cầu, bạn làm chứng vàngười gồm trách nhiệm, quyền lợi liên quan tiền đến bệnh nghề nghiệp;

e) Đại diện cơ quan thống trị cấp trêntrực tiếp của các đại lý (nếu có);

g) Lập biên bạn dạng cuộc họp với đầy đủchữ ký của những thành viên đã tham gia họp. Trường vừa lòng tổ chức, cá thể yêu cầuđiều tra hoặc tổ chức, cá thể bị điều tra không gật đầu với nội dung biên bảnđiều tra bệnh nghề nghiệp được ghi ý kiến của chính bản thân mình vào biên phiên bản điều tra, nhưngvẫn phải ký tên với đóng lốt (nếu có) vào biên bạn dạng điều tra và triển khai các kiếnnghị của đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp;

h) Đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp và công việc phải giữ hộ biên bản điều tra bệnh nghề nghiệpvà biên phiên bản cuộc họp ra mắt biên bạn dạng điều tra bệnh nghềnghiệp tới các cơ quan nằm trong thành phần đoàn khảo sát bệnh nghề nghiệp, cơ quanBảo hiểm làng mạc hội, cơ sở thực hiện lao động và những nạn nhântrong thời hạn 05 ngày có tác dụng việc kể từ ngày ra mắt biên phiên bản điều tra bệnh dịch nghề nghiệp.

Điều 19. Hồ nước sơđiều tra bệnh dịch nghề nghiệp

1. Biên bạn dạng hiện trường các đại lý lao động.

2. đồ chứng,tài liệu tất cả liên quan.

Xem thêm: Top 5 Cách Chữa Hôi Miệng Bằng Nước Vo Gạo, Đơn Giản, Hiệu Quả

3. Hồ nước sơ quản lý vệ sinh lao động, sứckhỏe tín đồ lao động, bệnh nghề nghiệp và công việc của đại lý lao động.

4. Biên bản phỏngvấn trực tiếp tín đồ lao động, người tiêu dùng lao đụng và các đối tượng khác cóliên quan đến công tác làm chủ vệ sinh lao động, sức khỏengười lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp của đại lý lao động.

5. Tác dụng khámvà có tác dụng xét nghiệm đối với các trường hợp người lao động nghi ngờ mắc dịch nghềnghiệp (nếu có).

6. Biên bản điều tra căn bệnh nghề nghiệp.

7. Biên bản cuộc họp ra mắt biên bảnđiều tra bệnh nghề nghiệp.

8. Phần nhiều tài liệukhác có tương quan đến thừa trình điều tra bệnh nghề nghiệp.

9. Thời hạn lưu giữ hồ sơ điều tra bệnhnghề nghiệp là 15 năm tại cơ sở sử dụng lao hễ và các cơ quan tiền của thành viênđoàn điều tra.

Điều 20. Bảo đảmkinh phí chuyển động đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp

1. Đoàn khảo sát bệnh nghề nghiệp và công việc docơ quan làm chủ nhà nước chăm ngành thành lập thì bên nướcbảo đảm ghê phí hoạt động theo công cụ của điều khoản hiệnhành.

2. Đoàn khảo sát bệnh nghề nghiệptheo yêu ước của tổ chức, cá nhân có kiến nghị khảo sát thành lập thì ghê phíhoạt đụng của Đoàn khảo sát do tổ chức, cá nhân có kiến nghị điều tra chi trả.

Chương VI

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Điều 21. Trách nhiệmcủa người lao động

1. Khai báo thông tin trung thực vềtiền sử dịch tật, tiếp xúc nghề nghiệp trong quy trình khám sức khỏe.

2. Tham gia xét nghiệm sức khỏe trước khi bốtrí có tác dụng việc, các đợt khám sức mạnh phát hiện căn bệnh nghề nghiệp, khám chu trình bệnhnghề nghiệp (nếu mắc) do người sử dụng lao rượu cồn tổ chức.

3. Thực hiện tương đối đầy đủ các phía dẫn,các hướng đẫn khám và khám chữa của bác sĩ sau những lần khám.

4. Giữ giàng hồsơ cai quản sức khỏe trong số trường hợp thôi việc, nghỉ việc,nghỉ cơ chế (Hồ sơ bệnh nghề nghiệp, báo cáo từng ngôi trường hợp người lao rượu cồn mắcbệnh nghề nghiệp, các sách vở và giấy tờ liên quan mang đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở thăm khám bệnh,chữa bệnh) để làm cơ sở cho vấn đề khám, chẩn đoán, giám định bệnh công việc và nghề nghiệp nếumắc sau thời gian hoàn thành tiếp xúc; gửi hồ sơ thống trị sức khỏe mang đến cơ quan liêu mớitrong trường hợp gửi cơ quan liêu công tác.

Điều 22. Tráchnhiệm của người sử dụng lao động

1. Lập, quản ngại lýhồ sơ mức độ khỏe, làm hồ sơ bệnh nghề nghiệp và cất giữ trong suốt thời hạn ngườilao động thao tác tại solo vị; trả làm hồ sơ sức khỏe, hồ sơ bệnhnghề nghiệp (nếu có) cho những người lao cồn khi fan lao rượu cồn chuyển công tác sangcơ quan khác hoặc thôi việc, ngủ việc, nghỉ chế độ.

2. Phối hợp vớicác các đại lý khám bệnh nghề nghiệp và công việc lập kế hoạch, tổ chức khám mức độ khỏe trước khi bốtrí có tác dụng việc, khám sức mạnh phát hiện nay bệnhnghề nghiệp cho những người lao động, thăm khám định kỳ cho tất cả những người lao hễ mắc bệnh dịch nghềnghiệp.

3. Chế tác điều kiện cho những người lao độngđi điều trị, điều dưỡng, phục hồi tính năng theo vẻ ngoài của pháp luật.

4. Hoàn chỉnh hồsơ và reviews người lao cồn được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệpđi khám giám định trong thời hạn 20 ngày thao tác sau khi điều trị, điều dưỡng,phục hồi tác dụng đối với số đông bệnh nghề nghiệp có khảnăng khám chữa hoặc sau thời điểm khám phát hiện bệnh dịch nghề nghiệp đối với những bệnhkhông có khả năng điều trị.

5. Thực hiện cải thiện điều kiện laođộng, phòng chống căn bệnh nghề nghiệp; thực hiện chế độ bảo hộlao động, cơ chế bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao cồn theo quy định.

6. Sắp xếp sắp xếp vị trí làm việc phùhợp với sức khỏe người lao động.

7. Cung ứng thông tin, tài liệu với phốihợp với Đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp.

8. Báo cáo định kỳ, bỗng dưng xuất mang đến cơquan làm chủ nhà nước về y tế trên địa phận theo vẻ ngoài củapháp pháp luật về an toàn, dọn dẹp lao động.

9. Trường hòa hợp có tín đồ lao hễ mắc bệnhnghề nghiệp, cơ sở bao gồm trách nhiệm:

a) Khai báo bệnh nghề nghiệp theo quyđịnh của Thông tư này;

b) Thông báo khá đầy đủ về tình hình bệnh công việc và nghề nghiệp tới người lao động thuộc cơ sở của mìnhnhằm ngăn ngừa những bệnh công việc và nghề nghiệp tái diễn xảy ra;

c) tổ chức triển khai cuộc họp chào làng biên bản điều tra tai nạn thương tâm lao động.

Điều 23. Tráchnhiệm của đại lý khám bệnh dịch nghề nghiệp

1. Có nhiệm vụ phối phù hợp với ngườisử dụng lao động khi bao gồm yêu ước về: lập chiến lược và tiến hành khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc, khám sức mạnh phát hiện dịch nghề nghiệpcho bạn lao động, thăm khám định kỳ cho tất cả những người lao động mắc bệnh nghề nghiệp theoquy định.

2. Tổ chức triển khai hội chẩn bệnh nghề nghiệp(nếu cần) và phụ trách trước điều khoản về kết quảchẩn đoán bệnh dịch nghề nghiệp.

3. Thâm nhập hội đồng giám định y khoacác cấp để giám định bệnh nghề nghiệp (khi gồm yêu cầu).

4. Tổng phù hợp và báo cáo tình hình khámbệnh công việc và nghề nghiệp gửi về Sở Y tế hoặc y tế Bộ, ngành trước thời điểm ngày 05 tháng 7 đối vớibáo cáo 6 tháng đầu năm mới và trước thời điểm ngày 10 mon 01 năm sau đối với báo cáo cả năm theo phía dẫn tại Phụ lục 9 và Phụ lục 12 ban hànhkèm theo Thông tứ này.

Điều 24. Tráchnhiệm của Sở Y tế

1. Chỉ đạo các cơ sở khám dịch nghềnghiệp thực hiện công tác đi khám sức khỏe trước khi bố trílàm việc, khám sức khỏe phát hiện tại bệnh nghề nghiệp và công việc cho ngườilao động, khám định kỳ cho những người lao hễ mắc bệnh công việc và nghề nghiệp và tự tổ chức triển khai điềutra bệnh nghề nghiệp thuộc phạm vi được giao quản ngại lý.

2. Công bố công khai bên trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế đồng thời gửi cỗ Y tế (Cục thống trị môi trường y tế) danh sách các cơ sở khám bệnh công việc và nghề nghiệp đã đượccấp phép vận động trong thời hạn 03 ngày thao tác làm việc kể từngày cấp phép hoạt động.

3. Thanh tra, khám nghiệm định kỳ hoặckiểm tra chợt xuất buổi giao lưu của các đại lý khám bệnh công việc và nghề nghiệp đã được cấpphép hoạt động.

4. Tổng hợp cùng gửi báo cáo tổng hợptình hình bệnh công việc và nghề nghiệp trong tỉnh cùng trong ngành về BộY tế (Cục làm chủ môi trường y tế), báo cáo gửi trước ngày15 tháng 7 hàng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm mới và trước thời gian ngày 15 mon 01năm sau đối với báo cáo cả năm theo giải pháp tại Phụ lục 9 cùng Phụ lục 12 banhành hẳn nhiên Thông tư này.

Điều 25. Tráchnhiệm của Cục làm chủ môi ngôi trường y tế - cỗ Y tế

1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai côngtác khám sức khỏe trước khi sắp xếp làm việc, khám sức khỏe định kỳ phân phát hiện bệnh nghề nghiệp, xét nghiệm định kỳ cho những người lao động mắcbệnh công việc và nghề nghiệp và khảo sát bệnh nghề nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

2. Tạo cơ sở dữ liệu bệnh nghềnghiệp bao hàm các nội dung sau:

a) đại lý vật chất, trang thiết bị,nhân lực giao hàng công tác khám dịch nghề nghiệp;

b) các yếu tố cóhại trong môi trường thiên nhiên lao động;

c) Số cơ sở laođộng có tín đồ lao rượu cồn mắc căn bệnh nghề nghiệp;

d) Số bạn lao rượu cồn mắc bệnh nghềnghiệp;

đ) thực trạng bệnh nghề nghiệp;

e) Tình hình thực hiện chế độ, chínhsách đối với người lao đụng mắc bệnh nghề nghiệp.

3. Ra mắt các cửa hàng khám căn bệnh nghềnghiệp đang được cung cấp phép chuyển động trên cổng thông tin điệntử của cục Y tế.

4. Chỉ đạo các Viện thuộc hệ Y tế dựphòng và các trường Đại học Y, Dược kiến thiết nội dung, tổ chức huấn luyện và đào tạo về bệnhnghề nghiệp.

5. Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quanhướng dẫn triển khai triển khai Thông tứ này và tiến hành việc thanh tra, kiểmtra hoạt động của các đại lý khám bệnh nghề nghiệp.

Chương VII

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 26. Điều khoản tham chiếu

Trường hợp các văn bạn dạng được dẫn chiếu trong Thông tứ này bị sửa chữa thay thế hoặc sửa đổi, vấp ngã sungthì vận dụng theo các văn bạn dạng thay nỗ lực hoặc sửa đổi bổsung.

Điều 27. Hiệu lực thực thi thi hành

1. Thông tư nàycó hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.

2. Thông tứ liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 1998 của liên tịch bộ Y tế- cỗ Lao động - yêu đương binh cùng Xã hội gợi ý thực hiệncác pháp luật về bệnh nghề nghiệp và Thông bốn số 12/2006/TT-BYT ngày 10 mon 11năm 2006 của cục Y tế gợi ý khám bệnh công việc và nghề nghiệp hếthiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Trong quy trình thực hiện nếu có vướngmắc đề nghị các tổ chức, đơn vị chức năng và cá nhân phản ánh kịp lúc về cỗ Y tế (Cục làm chủ môi ngôi trường y tế) để nghiên cứu, cẩn thận giải quyết./.

Nơi nhận: - VPCP (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT CP); - các Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ sở thuộc CP; - cỗ Tư pháp (Cục kiểm soát VBQPPL); - bộ trưởng liên nghành (để báo cáo); - các đơn vị thuộc cỗ Y tế; - UBND các tỉnh, thành phố trực nằm trong TW; - Sở Y tế các tỉnh, tp trực ở trong TW; - Y tế những ngành; - Trung chổ chính giữa YTDP những tỉnh, thành phố trực trực thuộc TW; - Trung trung ương BVSKLĐ&MT các tỉnh, thành phố trực nằm trong TW; - Cổng thông tin điện tử bộ Y tế; - Lưu: VT, PC, MT(03)

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thanh Long

PHỤ LỤC 1

MẪU GIẤY GIỚI THIỆU CỦA NGƯỜI SỬ DỤNGLAO ĐỘNG(Ban hành cố nhiên Thông bốn số 28/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm năm nhâm thìn của Bộtrưởng cỗ Y tế)

CƠ quan lại CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: …………../GGT

…….1…….., ngày …… mon …… năm ……

GIẤYGIỚI THIỆU

Kính gửi:………….2…………………………

Tên cơ quan, solo vị trình làng ngườilao cồn ………………………………………………

Trân trọng giới thiệu: Ông/ Bà: ………………………………………giới tính: □ nam giới □ nữ

Sinh ngày ………….. Mon ………….. Năm …………………………………………………

Số CMND ……………………… cấp ngày ………tháng ………năm ……..tại ……………

Nghề/công việc chuẩn chỉnh bị sắp xếp hoặcđang làm: ………….…………………………………

Yếu tố tất cả hại: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Được cử đến cửa hàng khám dịch nghề nghiệpđể: ……………………….3…………………

Trân trọng cảm ơn./.

LÃNH ĐẠO CƠ SỞ LAO ĐỘNG (Ký, ghi rõ chúng ta tên, đóng dấu)

_______________

1 Địadanh

2 Têncơ sở khám bệnh nghề nghiệp

3 Khám sức khỏe trước khibố trí có tác dụng việc/ nhằm khám định kỳ bệnh dịch nghề nghiệp.

PHỤ LỤC 2

MẪU PHIẾU KHÁM SỨC KHỎE TRƯỚC lúc BỐTRÍ LÀM VIỆC(Ban hành dĩ nhiên Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30 mon 6năm năm nhâm thìn của bộ trưởng Bộ Y tế)

Ảnh màu (4 x 6cm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

PHIẾU KHÁM SỨC KHỎE TRƯỚC lúc BỐ TRÍ LÀM VIỆC

Họ với tên (viết chữ in hoa): …………………………………………………………………….

Giới: phái mạnh □ con gái □ Sinh ngày ……………….tháng ………năm………………………

Lý bởi khám sức mạnh (ghi ráng thểngành, nghề, quá trình sẽ có tác dụng việc):

………………………………………………………………………………………………………

I. TIỀN SỬ BỆNH (ghi rõ tên bệnh/hộichứng bệnh/triệu chứng bệnh dịch đã mắc hoặc vẫn mắc của đốitượng thăm khám sức khỏe)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

II. YẾU TỐ TIẾP XÚC NGHỀ NGHIỆP

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG KHÁM

1. Thăm khám tổng quát

TT

Nội dung khám

Kết quả

Phân loại

1

Thể lực

Ngày... .tháng... .năm …….

Nhân viên y tế ký kết và ghi rõ chúng ta tên

Chiều cao ………..cm, trọng lượng ……….. Kg

Chỉ số BMI ……………………………………

Huyết áp …………………; mạch …………..

2

Khám nội khoa

Ngày....tháng....năm ………

Bác sỹ khám ký và ghi rõ bọn họ tên

Tuần hoàn

Hô hấp

Tiêu hóa

Thận - huyết niệu

Nội tiết

Cơ - Xương - Khớp

Thần kinh

Tâm thần

3

Mắt

Ngày....tháng....năm……..

Bác sỹ khám cam kết và ghi rõ họ tên

Khám thị lực:

Không kính: mắt phải: …………………

đôi mắt trái ……………………

Có kính: mắt phải: ………………….

mắt trái ……………………

Các dịch về mắt (nếu có): ………………

4

Tai - Mũi - Họng

Ngày....tháng....năm………..

Bác sỹ khám ký kết và ghi rõ bọn họ tên

- xét nghiệm thính lực:

Tai trái: Nói thường: ………….m;

Nói thầm: …………….m;

Tai phải: Nói thường: ………….m;

Nói thầm: ……………..m;

- các bệnh về tai, mũi, họng (nếu có) ….

……………………………………………….

5

Răng - Hàm - Mặt

Ngày.... Tháng....năm ………

Bác sỹ khám cam kết và ghi rõ chúng ta tên

- Khám: Hàm trên: ……………..

Hàm dưới: …………….

- các bệnh về Răng - Hàm - phương diện (nếu có)

6

Da liễu

Ngày....tháng....năm………..

Bác sỹ khám ký và ghi rõ họ tên

7

Khám sản, phụ khoa

Ngày....tháng....năm………

Bác sỹ khám ký kết và ghi rõ chúng ta tên

8

Khám nước ngoài khoa

Ngày.... Tháng....năm ……….

Bác sỹ khám ký kết và ghi rõ bọn họ tên

9

Cận lâm sàng theo yêu cầu của bs khám lâm sàng

2. Khám phân phát hiện bệnh liênquan mang lại vị trí làm cho việc (Nội dung thăm khám theo hướngdẫn trên Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tưnày)

- Lâm sàng:

………………………………………………………………………………………………………

- Cận lâm sàng:

………………………………………………………………………………………………………

III. KẾT LUẬN

1. Phân loại sức khỏe: ……………………………………………………………………………

2. Các bệnh tật (nếu có) …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3. Lúc này đủ/không vừa sức khỏe làm việc cho ngành nghề, công việc (Ghi cụ thể nếu có), hướnggiải quyết (nếu có) …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

Ngày mon năm ……. THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP (ký tên, đóng dấu với ghi rõ bọn họ tên)

PHỤ LỤC 3

MẪU SỔ KHÁM SỨC KHỎE PHÁT HIỆN BỆNHNGHỀ NGHIỆP(Ban hành cố nhiên Thông bốn số 28/2016/TT-BYTngày 30 tháng 6 năm 2016 của bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế)

Ảnh color (4 x 6cm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------