LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ THÁNG 10/1930 CỦA ĐẢNG COI VẤN ĐỀ THỔ ĐỊA CÁCH MẠNG LÀ CÁI CỐT CỦA

      13

Luận cương chủ yếu trị của Đảng cộng sản Đông Dương tháng 10/1930 là thành phầm của trí tuệ bầy đàn Ban Chấp hành Trung ương, mà lại trước hết thuộc về bạn hữu Trần Phú, bạn được vinh dự dự thảo.

Bạn đang xem: Luận cương chính trị tháng 10/1930 của đảng coi vấn đề thổ địa cách mạng là cái cốt của

*
Đồng chí è cổ Phú. Ảnh bốn liệu

Luận cưng cửng được hoàn thành xong trên cơ sở nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin, nhất là “Luận cương về trào lưu cách mạng ở các nước nằm trong địa và nửa trực thuộc địa” của Đại hội VI nước ngoài Cộng sản (năm 1928). Đồng chí trằn Phú cũng nghiên cứu các văn kiện trong Hội nghị ra đời Đảng vì chưng Nguyễn Ái Quốc công ty trì đầu xuân năm mới 1930 cùng đã đi điều tra, nghiên cứu và phân tích tình hình công nhân, dân cày và phong trào quần chúng ở một số địa phương miền bắc như nam giới Định, Thái Bình, Hải Phòng, Hòn Gai…

Cần phải nhấn mạnh vấn đề những căn cứ lý luận và trong thực tiễn nêu trên thuộc với yếu tố chủ quan nằm trong về phẩm chất cá thể của è Phú. Những nhân tố đó nằm trong về bốn duy, trí tuệ, ghê nghiệm, vốn sống, ý chí của một đơn vị yêu nước, một chiến sĩ cộng sản nhiệt độ thành, một trái tim yêu thương nước yêu thương dân, một lòng tin cách mạng luôn luôn luôn làm tiếp chí khí chiến đấu…

Về tổng thể, Luận cương chủ yếu trị trình diễn những vấn đề chiến lược, sách lược của giải pháp mạng Việt Nam.

1. Luận cương thiết yếu trị năm 1930 của Đảng cộng sản Đông Dương đã trình diễn một biện pháp cụ thể, khá đưa ra tiết, chứa hơi thở của xứ Đông Dương nằm trong địa. Giả dụ Nghị quyết Đại hội VI nước ngoài Cộng sản (1928) nói tới việc triển khai cách mạng dân chủ tứ sản, thì Luận cương chính trị năm 1930 lại khẳng định làm tứ sản dân quyền, trong các số đó hai mặt tranh đấu đánh đổ các di tích phong kiến để thực hành thực tế thổ địa phương pháp mạng mang lại triệt để với tranh đấu để đánh đổ đế quốc nhà nghĩa Pháp, tạo nên Đông Dương trả toàn tự do liên lạc trực tiếp với nhau. Đây là một trong vận dụng trí tuệ sáng tạo so cùng với Đại hội VI quốc tế Cộng sản. Sự trí tuệ sáng tạo này bắt nguồn từ việc xác minh tính hóa học xã hội. Nếu như xã hội hoàn toàn phong con kiến thì cần làm phương pháp mạng dân chủ bốn sản. Ví như xã hội tư sản thì đề nghị làm cách mạng vô sản (ở đây phải phân biệt cùng với một tư tưởng khủng của sài gòn bàn về phong thái mạng vô sản làm việc thuộc địa, mà chúng tôi không so với ở bày viết này). Luận cương thiết yếu trị năm 1930 xác minh “Xứ Đông Dương (Việt Nam, Cao Miên với Lào) là 1 trong những xứ thuộc địa nhằm khai khẩn của đế quốc công ty nghĩa Pháp”, nên cuộc bí quyết mạng Đông Dương sẽ là 1 trong những cuộc bí quyết mạng tư sản dân quyền (có tính chất thổ địa và phản đế) tiến lên tuyến đường cách mạng vô sản.

*
Bút tích trang đầu dự bàn thảo cương thiết yếu trị của Đảng, tháng 10/1930.

Xuất phân phát từ việc khẳng định tính chất xã hội ở trong địa cùng với hai điểm lưu ý lớn là “không phạt triển chủ quyền được” với “mâu thuẫn kẻ thống trị ngày càng kịch liệt”, nên Luận cưng cửng đã tất cả sự đối chiếu mối tương tác mật thiết giữa hai mặt chiến đấu chống phong kiến và chống đế quốc, giữa hai kim chỉ nam “thổ địa bí quyết mạng” và “Đông Dương hoàn toàn độc lập”. Sự phân tích mối quan hệ giữa hai trách nhiệm này, tuy gồm có chỗ không phù hợp với hoàn cảnh một nước ở trong địa dẫu vậy là đề nghị thiết, bởi vì sự kết hợp giữa đế quốc cùng với phong kiến là 1 trong những đặc trưng của chế độ thuộc địa.

2. Điều đặc trưng nhất là các nội dung cơ bản giữa Luận cương chính trị tháng 10/1930 và thiết yếu cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt mon 2/1930 trọn vẹn thống tốt nhất với nhau. Những văn khiếu nại này phần lớn khẳng định, để mang cách mạng đến chiến hạ lợi, cần có một đảng cộng sản lãnh đạo. Đảng là đội mũi nhọn tiên phong của vô sản giai cấp. Vô sản tất cả cầm quyền chỉ huy thì cách mạng mới thành công được. Vô sản giai cấp và dân cày là hai cồn lực chính. Luận cương cứng và chính cương đều đưa ra việc tấn công đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, lập chánh lấp công nông. Luận cương cứng đã xác định mối quan hệ giới tính giữa giải pháp mạng nước ta và bí quyết mạng thế giới, không chỉ là vai trò của Đảng, nhưng cả ách thống trị vô sản với quần chúng cách mạng…

Nhìn chung, Luận cương bao gồm trị đã xác minh lại nhiều vấn đề cơ bản thuộc về kế hoạch cách mạng ở nước ta mà chủ yếu cương vắn tắt với Sách lược vắn tắt vẫn nêu lên, trong các số đó sợi chỉ đỏ xuyên suốt là sau khoản thời gian làm giải pháp mạng bốn sản dân quyền (tức bí quyết mạng dân tộc bản địa dân chủ) chiến thắng lợi, liên tiếp thẳng lên bí quyết mạng XHCN bỏ lỡ thời kỳ tư bạn dạng chủ nghĩa.

Thống nhất, khẳng định lại và nhấn mạnh vấn đề những vụ việc thuộc về đại cục, về chiến lược cách mạng là điều đặc biệt quan trọng nhất. Điều này, vào tổng kết 30 năm hoạt động của Đảng, quản trị Hồ Chí Minh vẫn khẳng định: “Thấm nhuần nhà nghĩa Mác – Lênin, Đảng đã đặt ra đường lối giải pháp mạng đúng đắn. Trong bản Cương lĩnh bí quyết mạng tứ sản dân quyền năm 1930, Đảng đã nêu rõ trách nhiệm chống đế quốc và kháng phong kiến, tiến hành dân tộc độc lập, tín đồ cày bao gồm ruộng. Cưng cửng lĩnh ấy rất cân xứng với ước vọng thiết tha của đại nhiều phần nhân dân ta là nông dân. Bởi vậy, Đảng đã liên hiệp được mọi lực lượng bí quyết mạng to lớn chung quanh ách thống trị mình” (1).

3. Buộc phải phải khẳng định những điểm mới có giá trị vào Luận cương chủ yếu trị tháng 10/1930 mà chưa có điều kiện nêu trong chủ yếu cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt.

Trước không còn là vấn đề “bỏ qua thời kỳ tứ bổn nhưng mà tranh đấu trực tiếp lên tuyến phố XHCN”. Phân tích mối quan hệ giữa biện pháp mạng bốn sản dân quyền với xã hội bí quyết mạng (cách mạng XHCN), Luận cưng cửng đã khẳng định: “Tư sản dân quyền phương pháp mạng là thời kỳ dự bị để gia công xã hội giải pháp mạng”. “Thời kỳ dự bị” ta hiểu như là tiền đề, điều kiện, nghĩa là buộc phải đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, phong kiến với địa công ty rồi tiến lên con đường cách mạng vô sản. Luận cương đã nhấn mạnh vấn đề tới Đảng phải tổ chức ra phần đông đoàn thể chủ quyền (công hội, nông hội, v.v…).

Xem thêm: Cách Trị Mụn Bọc Ở Trán - Mụn Bọc Ở Trán: Nguyên Nhân Và Cách Xử Trí

Trong hoàn cảnh lịch sử thời gian bấy giờ, vấn đề “bỏ qua thời kỳ tư bổn nhưng tranh đấu trực tiếp lên tuyến phố XHCN” là một đóng góp lớn về khía cạnh lý luận, là một luận điểm cách mạng và kỹ thuật được trình bày nhanh nhất trong các văn khiếu nại của Đảng. Tuy chưa có một sự so sánh sâu về quan hệ giữa giải pháp mạng dân tộc bản địa dân nhà và biện pháp mạng XHCN, nhưng cách đặt vấn đề của Luận cưng cửng “Tư sản dân quyền cách mạng là thời kỳ dự bị để triển khai xã hội phương pháp mạng” đó là phản ánh một phần rất quan trọng về mối quan hệ đó. Ở một xứ thuộc địa thì giải pháp mạng bốn sản dân quyền là nhiệm vụ hàng đầu, mục tiêu trực tiếp, tiền đề để đi cho tới CNXH. Luận cương đề cập tới “thời kỳ dự bị”, ta hiểu đây là tạo tiền đề cả về chính trị, KT-XH.

Tiền đề chủ yếu trị là quyền chỉ đạo của kẻ thống trị vô sản, giai cấp công nhân và ách thống trị nông dân là nhị lực lượng chính, là chính phủ công nông và các tổ chức vô sản, là sự ủng hộ của kẻ thống trị vô sản cầm cố giới. Chi phí đề kinh tế tài chính là công nghiệp trong nước được vạc triển; quyền cài ruộng khu đất thuộc về chính phủ công nông, sung công những sản nghiệp lớn của đàn tư bản ngoại quốc; ngày làm công tám giờ… tiền đề làng mạc hội như nam bạn nữ bình quyền, vượt nhận dân tộc bản địa tự quyết…

Những nhân tố “dự bị” mang tính chất tiền đề đó xuất phát điểm từ 1 nước vốn là thuộc địa, tuy hết sức nhỏ, nhưng lại không chính vì vậy mà chấp nhận trải qua giai đoạn cải cách và phát triển tư bản. Ngược lại, Luận cương xác minh bỏ qua thời kỳ tư bản. Năm 1960, chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “không đề xuất kinh qua giai đoạn cách tân và phát triển tư phiên bản chủ nghĩa”. Văn kiện Đại hội IX của Đảng (tháng 4/2001) khẳng định, “bỏ qua chế độ tư phiên bản chủ nghĩa”. Bản chất của những khái niệm sẽ là một, tức là bọn họ không đi theo tuyến phố “đầy máu với nước mắt” của quan tiền hệ thêm vào và bản vẽ xây dựng thượng tầng tư phiên bản chủ nghĩa.

Thực tiễn và lý luận biện pháp mạng nước ta hơn 80 năm qua tiếp tục được bửa sung, cải cách và phát triển đã và đang minh chứng tính đúng đắn của luận điểm này, tức là khẳng định trí thông minh và bản lĩnh của Đảng, mà từ thời điểm tháng 10/1930, Luận cương đã nêu lên.

Điều cần nhấn mạnh là Luận cương cứng còn xác định thêm một cách đúng chuẩn cách đấu tranh. Theo Luận cương, sự việc này buộc phải xét kỹ tình trạng trong nước và chũm giới, thái độ các hạng người… từ này mà định ra chiến lược. Phải xử lý tốt mối quan hệ giữa câu khẩu hiệu “phần ít” và “khẩu hiệu chánh” của Đảng, tức là giải quyết giỏi mối quan hệ nam nữ giữa nhiệm vụ trước đôi mắt và trọng trách lâu dài. Luận cưng cửng viết: “Không chăm chú đến những yêu cầu và sự tranh đấu mỗi ngày của quần bọn chúng là khôn cùng sai lầm. Nhưng mà nếu chỉ để ý đến đều nhu yếu mỗi ngày mà không chú ý đến những mục đích lớn của Đảng cũng là cực kỳ sai lầm”. Từ đó, Luận cương phân tích những yếu tố về thời cơ phương pháp mạng: “Đến cơ hội sức cách mạng lên siêu mạnh, thống trị thống trị đã rung động, các thống trị đứng thân đã ao ước bỏ về phe giải pháp mạng, quần bọn chúng công nông thì sôi sục cách mạng, quyết hy sinh phấn đấu, thì Đảng phải lập tức chỉ huy quần chúng để tấn công đổ cơ quan chính phủ của địch nhân và giành lấy tổ chức chính quyền cho công nông”.

Liên quan tới quá trình giành cơ quan ban ngành là sự việc võ trang bạo động. Khi bàn tới võ trang bạo động, Luận cương trình bày ngắn gọn, cụ thể những vụ việc cốt tủy trong giải thích của chủ nghĩa Mác – Lênin về khởi nghĩa vũ trang. Thực chất đây là con con đường tiến lên

giành tổ chức chính quyền bằng đấm đá bạo lực của quần chúng. Điều này hoàn toàn phù hợp trong hoàn cảnh nước thuộc địa. Luận cương trọn vẹn đúng lúc phân tích mối quan hệ giữa tình thế bí quyết mạng trực tiếp và quá trình chuẩn bị các đk để tiếp cận tình núm đó. Tức là không ngồi đợi tình cố kỉnh trực tiếp bí quyết mạng nhưng mà vẫn phải tiếp tục kịch liệt tranh đấu – vớ nhiên chưa hẳn manh hễ hay võ trang bạo động sớm – nhưng mà để “suy động đại quần chúng ra thị oai, biểu tình bãi khoá v.v… để tham dự bị chúng ta về cuộc võ trang đảo chính sau này”.

Lịch sử bí quyết mạng nước ta từ năm 1930 mang đến lúc giành được tổ chức chính quyền cách mạng năm 1945 diễn ra theo đúng quy biện pháp nêu trên.

Tóm lại, Luận cương chủ yếu trị năm 1930 – quan sát từ bây giờ nhưng phải kê mình vào bối cảnh thành lập và hoạt động của Luận cương, thì họ mới đánh giá được một bí quyết khách quan liêu và đúng chuẩn giá trị, ý nghĩa to lớn tương tự như những hạn chế lịch sử dân tộc của nó. Bao gồm hiểu khá đầy đủ tình hình quốc tế, đặc trưng là hoạt động của Quốc tế cùng sản và tình trạng trong nước là việc cấu kết giữa thực dân Pháp và tay không nên để bọn áp biện pháp mạng, thì mới thấy hết cái được và chưa được của Luận cương trong bước ngoặt lịch sử dân tộc giải phóng dân tộc khi Đảng vừa thành lập và hoạt động nắm ngọn cờ lãnh đạo giải pháp mạng.

Tám mươi bốn năm qua, họ thấy thành tựu lớn nhất mà cách mạng việt nam đã đạt được dưới ánh nắng của bao gồm cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt với Luận cương chủ yếu trị là lý tưởng hòa bình dân tộc và nhà nghĩa xóm hội đang trở thành lẽ sống chi phối tình cảm, ý suy nghĩ và hành động của quần chúng. # ta. Đó cũng là cách nhìn có tính vẻ ngoài của Đảng ta trong công việc đổi mới.

kubet