Hợp Đồng Khám Chữa Bệnh

      17
*

...loại khủng hoảng rủi ro pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Hợp đồng khám chữa bệnh


*
Sơ đồ vật WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu hợp đồng

HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

(Số: …………… /HĐ KCB - BHYT) (1)

 

- Căn cứ quyết định số ........................... Ngày .............. Của tổng giám đốc BHXH vn về việc hướng dẫn thực hiện (2).........................................................................

- Căn cứ ra quyết định số........ngày.......tháng.....năm.......của..................về câu hỏi quy định chức năng, trách nhiệm của các đại lý khám bệnh, chữa trị bệnh...(3)

- Căn cứ ra quyết định số... Ngày ....tháng....năm........ Của .................. Về vấn đề quy định chức năng, nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội tỉnh/ huyện (4).......................

- Căn cứ quyết định số......ngày.... Của........ Về việc ban hành bảng giá bán thu 1 phần viện giá thành tại (tên đại lý khám, trị bệnh) ...................................................

 

Hôm nay, ngày…tháng…năm 20…. Tại

Chúng tôi gồm:

Bên A: bảo đảm xã hội (tỉnh/huyện):

Tài khoản số : ....................................  Tại Ngân hàng..........

Đại diện ông (bà):  ............................    Chức vụ: ................

Giấy ủy quyền số :.............................. Ngày........tháng .......năm. (5)

 

Bên B: (Tên cơ sở KCB/cơ quan ký kết hợp đồng khám chữa bệnh):...................................................

Tài khoản số : ..................................Tại Ngân hàng............................................................................

Đại diện ông (bà):  ...........................  Chức vụ: ..................................................................................

Giấy ủy quyền số :............................. Ngày........tháng .......năm (6)

 

Sau lúc thỏa thuận, hai bên thống tốt nhất ký phối hợp đồng khám, chữa trị bệnh cho tất cả những người có BHYT theo những điều khoản ví dụ như sau:

 

Điều 1. Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh

Bên B cam kết bảo đảm an toàn khám bệnh, chữa trị bệnh bảo đảm y tế, hỗ trợ đầy đầy đủ thuốc, dịch, vật tư y tế, các dịch vụ nghệ thuật trong phạm vi trình độ kỹ thuật của bệnh viện và phạm vi nghĩa vụ và quyền lợi của bạn bệnh bảo hiểm y tế mang đến tổng số ……..người gồm thẻ BHYT đăng ký khám bệnh, trị bệnh ban sơ theo lao lý hiện hành về đi khám bệnh, chữa dịch BHYT tại khám đa khoa và các Trạm y tế làng trong huyện/quận theo Phụ lục kèm theo (theo chủng loại 01)/ hoặc cho tất cả những người bệnh bảo hiểm y tế được những cơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh dịch chuyển đến.

 

Điều 2. Thời hạn thích hợp đồng

 

Điều 3. Phương thức thanh toán, trợ thì ứng và quyết toán túi tiền khám bệnh, chữa dịch BHYT

(Hai bên thống nhất hình thức thanh toán vận dụng tại bệnh viện để hoàn hảo theo hiệ tượng và văn bản như sau):

1. Phương thức thanh toán ngân sách khám bệnh, chữa dịch BHYT:

a) giao dịch thanh toán theo định suất được vận dụng đối với đối tượng người tiêu dùng có thẻ BHYT đk khám bệnh, chữa bệnh dịch ban đầu.       

b) thanh toán theo giá dịch vụ thương mại hoặc giao dịch thanh toán theo ngôi trường hợp bệnh dịch được vận dụng đối với đối tượng người sử dụng có thẻ BHYT không đăng ký khám bệnh, trị bệnh ban đầu và cấp cho cứu.

2. Tạm thời ứng chi tiêu khám bệnh, chữa bệnh dịch BHYT:

Căn cứ vào bề ngoài thanh toán trên cơ sở, phía 2 bên sẽ thống nhất cầm thể:

- Hằng quý, bên A có trọng trách tạm ứng kinh phí cho bên B về tối thiểu bởi 80% chi phí khám bệnh, chữa căn bệnh BHYT thực tiễn đã được cơ quan bảo hiểm xã hội quyết toán (Đối với đại lý khám bệnh, chữa bệnh lần đầu ký hợp đồng đi khám bệnh, chữa dịch BHYT thì mức lâm thời ứng lần đầu tối thiểu bởi 80% mức ngân sách đầu tư khám bệnh, chữa bệnh BHYT của một quý theo phù hợp đồng sẽ ký).

3. Thanh toán, quyết toán ngân sách chi tiêu khám bệnh, chữa dịch BHYT:

a) hồi tháng đầu của mỗi quý, mặt B có nhiệm vụ gửi report quyết toán ngân sách khám bệnh, chữa dịch BHYT của quý trước cho mặt A.

b) trong thời hạn 30 ngày, tính từ lúc ngày nhận được report quyết toán giá thành khám chữa căn bệnh của mặt B, mặt A có trọng trách xem xét với thông báo hiệu quả quyết toán đưa ra phí. Vào thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo công dụng quyết toán, mặt A có trách nhiệm xong xuôi việc thanh toán giao dịch với bên B.

Xem thêm: Tổng Hợp Cách Trị Cảm Sốt Cho Bà Bầu Không Cần Dùng Thuốc, Làm Thế Nào Để Chữa Cảm Cúm Cho Bà Bầu An Toàn

c) Thanh toán chi phí vận gửi trong trường đúng theo không sử dụng phương tiện vân gửi của đại lý KCB.

4. Tạm thời ứng và thanh toán giao dịch với những Trạm y tế xã

Ghi vậy thể:

- nấc thanh toán

- hiệ tượng chuyển khiếp phí cho những Trạm y tế xã

- Đảm bảo đáp ứng thuốc, vật tứ y tế cùng với Trạm y tế

 

Điều 4. Quyền và nhiệm vụ của mặt A

1. Quyền của mặt A:

a) Yêu cầu bên B cung cấp hồ sơ bệnh lý và các tài liệu tương quan về khám bệnh, trị bệnh cho tất cả những người bệnh BHYT để phục vụ công tác giám định BHYT;

b) từ chối thanh toán đưa ra phí khám bệnh, chữa trị bệnh bảo hiểm y tế không  đúng biện pháp hoặc sai với nội dung hợp đồng này.

2. Trọng trách của bên A:

a) Cung cung cấp cho mặt B danh sách người có thẻ BHYT đk KCB lúc đầu (bằng file năng lượng điện tử hoặc bản có cam kết tên đóng góp dấu) và thông báo kinh chi phí để bảo vệ khám bệnh, chữa bệnh cho tất cả những người tham gia BHYT;

b) Tạm ứng kinh phí đầu tư và thanh toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh dịch hằng quý cho bên B theo biện pháp chung và phương pháp tại Điều 3 của hợp đồng này;

c) tổ chức công tác giám định thăm khám bệnh, chữa bệnh dịch BHYT tại các đại lý khám bệnh, trị bệnh; đảm bảo an toàn tuân thủ quy chế về hồ nước sơ bệnh lý theo quy định của bộ Y tế lúc chứng kiến tận mắt xét hồ sơ dịch án.

d) Phối phù hợp với bên B trong vấn đề tiếp nhận, kiểm tra thủ tục hành chính đối với người dịch BHYT lúc tới khám bệnh, trị bệnh. Thu hồi, tạm duy trì thẻ BHYT và cách xử lý theo thẩm quyền so với các trường hòa hợp vi phạm;

đ) Phối hợp với bên B giải thích, phổ biến, tuyên truyền về chế độ, chính sách BHYT;

e) mừng đón ý kiến phản ảnh từ người dân có thẻ BHYT với cơ sơ xét nghiệm bệnh, chữa bệnh tương quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của người tham gia BHYT để xử lý theo thẩm quyền;

g) thông báo kịp thời với bên B trong trường hợp có biến đổi về chính sách BHYT.

 

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của mặt B

1. Quyền của bên B:

a) Yêu cầu mặt A cung cấp danh sách, số bạn tham gia BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại căn bệnh viện/tại các Trạm y tế xã; thông tin số kinh phí khám chữa bệnh dịch được áp dụng tại căn bệnh viện/ tại những Trạm y tế xã;

b) Được bên A nhất thời ứng kinh phí đầu tư và thanh quyết toán giá cả khám bệnh, chữa căn bệnh theo quy định.

2. Nhiệm vụ của bên B:

a) Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh dịch đúng phạm vi trình độ chuyên môn kỹ thuật, bảo vệ chất lượng với quy chế trình độ chuyên môn với thủ tục đơn giản, thuận tiện cho những người bệnh tất cả thẻ BHYT; làm chủ thẻ BHYT trong thời hạn điều trị nội trú tại căn bệnh viện;

b) Đảm bảo đáp ứng đầy đầy đủ thuốc, máu, dịch truyền, hoá hóa học xét nghiệm, phim X-quang, vật tứ y tế sử dụng trong xét nghiệm bệnh, chữa bệnh dịch theo danh mục do bộ Y tế ban hành. Chỉ định sử dụng thuốc, thương mại dịch vụ kỹ thuật hợp lý, an toàn, chống lãng phí hay lạm dụng;

c) tiếp nhận và chuyển fan bệnh trong trường vừa lòng vượt vượt phạm vi chuyên môn của bệnh viện theo như đúng quy định của bộ Y tế;

d) cung ứng hồ sơ bệnh dịch án, tài liệu tương quan đến thăm khám bệnh, chữa dịch và thanh toán giá thành khám bệnh, chữa dịch của tín đồ tham gia BHYT theo yêu ước của mặt A và phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyền;

đ) đảm bảo điều kiện quan trọng cho bên A triển khai công tác giám định BHYT; kết hợp với bên A trong việc tuyên truyền, giải thích về chế độ bảo hiểm y tế cho tín đồ tham gia bảo hiểm y tế;

e) Kiểm tra, phát hiện nay và thông tin cho mặt A phần nhiều trường hợp vi phạm luật về thực hiện thẻ BHYT; phối phù hợp với bên A thu hồi, tạm giữ lại thẻ BHYT và cách xử lý theo thẩm quyền đối với các ngôi trường hợp vi phạm theo quy định;

g) quản lý và sử dụng ngân sách đầu tư từ quỹ bảo đảm y tế do bên A nhất thời ứng, giao dịch theo đúng công cụ của pháp luật;

h) thống kê lại đầy đủ, kịp thời, đúng đắn các giá cả khám bệnh, chữa trị bệnh bảo hiểm y tế nhằm thanh quyết toán với mặt A;

i) Theo dõi, thống kê giám sát KCB và thanh quyết toán túi tiền KCB tại các Trạm y tế xã.

k) thông báo kịp thời với bên A vào trường vừa lòng có chuyển đổi liên quan mang đến KCB cho tất cả những người bệnh BHYT.

 

Điều 6. Giải quyết tranh chấp

1. Khi tất cả tranh chấp, 2 bên thống nhất giải quyết và xử lý trên phương pháp bình đẳng, thích hợp tác, hòa giải. Trong thời hạn tranh chấp, phía hai bên vẫn phải bảo vệ điều kiện để khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia bảo đảm y tế.

2. Trường hợp phía 2 bên không hòa giải được sẽ report cơ quan tất cả thẩm quyền giải quyết.

 

Điều 7. Khẳng định chung

1. Nhị bên khẳng định thực hiện tại đúng những quy định của điều khoản về đi khám chữa căn bệnh BHYT với các pháp luật đã ký trong phù hợp đồng; thuộc hợp tác hỗ trợ lẫn nhau chấm dứt nhiệm vụ và đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT.

2. Vào trường vừa lòng có biến đổi hoặc dứt hợp đồng trước thời hạn, phía hai bên phải thông tin cho nhau trước ba (3) tháng để đảm bảo quyền lợi của tín đồ tham gia bảo đảm y tế cùng quyền lợi của những bên.

3. Hai bên thống độc nhất phối hợp, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi trong thanh, quyết toán giá cả khám chữa bệnh BHYT.

Hợp đồng này được lập thành 04 bạn dạng có giá chỉ trị pháp luật như nhau, mỗi mặt giữ 02 bản./.

 

                           ĐẠI DIỆN BÊN B                                             ĐẠI DIỆN BÊN A

Ghi chú:

(1) Số vừa lòng đồng được tấn công theo số thiết bị tự hợp đồng vào một năm, bắt đầu từ số 01 vào ngày đầu năm và chấm dứt vào ngày 31 tháng 12 sản phẩm năm;

(2) Ghi theo Quyết kim chỉ nan dẫn của BHXH Việt Nam;

(3) Ghi theo Quyết định thành lập đơn vị hoặc quyết định phê phê duyệt phạm vi chuyên môn của đối chọi vị;