Hội Thoại Tiếng Anh Giữa Bác Sĩ Và Bệnh Nhân

      144

Là một ngành mang tính chất đặc thù, giao tiếp tiếng Anh cho người đi có tác dụng tại khám đa khoa làm không ít người cảm thấy khó khăn. Bởi đối với các khám đa khoa lớn, các bạn sẽ thường xuyên gặp gỡ các căn bệnh nhân quốc tế nên bạn phải có khả năng giao tiếp bằng giờ Anh.

Bạn đang xem: Hội thoại tiếng anh giữa bác sĩ và bệnh nhân

Tuy nhiên, khối hệ thống từ vựng tương quan tới các loại dịch viện, khoa, phòng, căn bệnh thường gặp… làm bạn bối rối? Và chúng ta không biết giao tiếp như cầm nào để chuyển thiết lập đúng ý của chính bản thân mình nhất? TOPICA Native xin chia sẻ với bạn nội dung bài viết dưới phía trên để chúng ta có thể nâng cao vốn từ vựng và năng lực giao tiếp của doanh nghiệp khi thao tác tại bệnh viện.

1. Tự vựng giờ Anh cho những người đi có tác dụng trong bệnh viện thông dụng nhất

Nếu bạn là 1 trong sinh viên ngành Y hay đang sẵn có ý định vào làm việc tại những bệnh viện nước ngoài thì bài toán nắm được trường đoản cú vựng chuyên ngành là vấn đề bắt buộc. Ít nhất bạn cần phải hiểu được tên của những loại thuốc, loại bệnh dịch hay tìm những phòng sống trong bệnh viện… Đừng lo, bài viết dưới trên đây trong Series giờ Anh cho tất cả những người đi làm của TOPICA Native sẽ giúp đỡ bạn khối hệ thống lại không hề thiếu nhất.

Các loại bệnh dịch viện

Field hospital (fiːld ˈhɒspɪtl ): khám đa khoa dã chiếnCottage hospital (ˈkɒtɪʤ ˈhɒspɪtl ): khám đa khoa tuyến dướiChildren hospital (məˈtɜːnɪti ˈhɒspɪtl): cơ sở y tế nhiMaternity hospital (məˈtɜːnɪti ˈhɒspɪtl): bệnh viện phụ sảnGeneral hospital (ˈʤɛnərəl ˈhɒspɪtl): cơ sở y tế đa khoaHospital (ˈhɒspɪtl): bệnh việnMental hospital (ˈmɛntl ˈhɒspɪtl): cơ sở y tế tâm thầnDermatology hospital (ˌdɜːməˈtɒləʤi ˈhɒspɪtl ): khám đa khoa da liễuOrthopedic hospital (ˌɔːθəʊˈpiːdɪk ˈhɒspɪtl): cơ sở y tế chỉnh hìnhNursing home (ˈnɜːsɪŋ həʊm): bệnh viện dưỡng lão
*

Có không hề ít loại bệnh viện tương xứng với các yêu ước thăm khám khác nhau


2. Các khoa/phòng trong căn bệnh viện

Admission Office (ədˈmɪʃ(ə)n ˈɒfɪs ): Phòng tiếp nhận bệnh nhânOn-call room (ɒn-kɔːl ruːm): phòng trựcMortuary (ˈmɔːtjʊəri): công ty xácLaboratory (ləˈbɒrətəri): chống xét nghiệmIsolation room (ˌaɪsəʊˈleɪʃən ruːm): Phòng biện pháp lyMedical records department (ˈmɛdɪkəl ˈrɛkɔːdz dɪˈpɑːtmənt ): Phòng tàng trữ hồ sơ bệnh ánOutpatient department (ˈaʊtˌpeɪʃənt dɪˈpɑːtmənt ): Khoa bệnh nhân ngoại trúIsolation room (ˌaɪsəʊˈleɪʃən ruːm): Phòng bí quyết lyHousekeeping (haʊsˌkiːpɪŋ): chống tạp vụEmergency room (ɪˈmɜːʤənsi ruːm): Phòng cấp cho cứuDispensary room (dɪsˈpɛnsəri ruːm): Phòng phân phát thuốcDay operation unit (deɪ ˌɒpəˈreɪʃən ˈjuːnɪt): Đơn vị phẫu thuật trong ngàyDelivery (dɪˈlɪvəri): phòng sinh nởConsulting room (kənˈsʌltɪŋ ruːm): chống khámCentral sterile supply (ˈsɛntrəl ˈstɛraɪl səˈplaɪ): phòng tiệt trùngDischarge Office (dɪsˈʧɑːʤ ˈɒfɪs): chống làm giấy tờ thủ tục ra việnCashier’s (kæˈʃɪəz): Quầy thu tiềnCanteen (kænˈtiːn): Nhà nạp năng lượng bệnh việnBlood ngân hàng (blʌd bæŋk): ngân hàng máu
*

Trong bệnh viện được phân tách làm những khoa riêng biệt biệt


Các siêng khoa trong bệnh dịch viện

Endocrinology (ˌɛndəʊkraɪˈnɒləʤi ): khoa nội tiếtGastroenterology: Khoa tiêu hoáGynecology (ˌgaɪnɪˈkɒləʤi):Phụ khoaOrthopaedics (ˌɔːθəʊˈpiːdɪks): Khoa chỉnh hìnhOncology (ɒnˈkɒləʤi): Ung thư họcInternal medicine (ɪnˈtɜːnl ˈmɛdsɪn): Nội khoaInpatient department (ˈɪnˌpeɪʃənt dɪˈpɑːtmənt): Khoa người mắc bệnh nội trúCardiology (ˌkɑːdɪˈɒləʤi): Khoa tim mạchDietetics (ˌdaɪɪˈtɛtɪks): Khoa dinh dưỡngAndrology: nam khoaAccident and Emergency Department (ˈæksɪdənt ænd ɪˈmɜːʤənsi dɪˈpɑːtmənt ): Khoa tại nạn và cấp cho cứuDiagnostic imaging department (ˌdaɪəgˈnɒstɪk ˈɪmɪʤɪŋ dɪˈpɑːtmənt): Khoa chẩn đoán hình ảnh y họcAnesthesiology: chuyên khoa khiến mêDietetics (daɪɪˈtɛtɪks): Khoa dinh dưỡngDermatology (ˌdɜːməˈtɒləʤi ): chuyên khoa domain authority liễuAllergy (ˈæləʤi): không thích hợp họcNephrology: Thận họcGeriatrics (ʤɛrɪˈætrɪks ): Lão khoa

Một số bệnh thường gặp

Rash (ræʃ): phát banChill (tʃɪl): Cảm lạnhHeadache (ˈhed.eɪk): Đau đầuStomach ache (ˈstʌmək-eɪk): Đau dạ dàySore throat (sɔːʳ θrəʊt/): Viêm họngInfection (ɪnˈfek.ʃən): lây lan trùngBroken bone (ˈbrəʊ.kən bəʊn): Gãy xươngBurn (bɜːn): Bị bỏngConstipation (kɑːnstɪˈpeɪʃn): táo khuyết bónMalaria (məˈleriə): sốt rétTuberculosis (tuːˌbɜːrkjəˈloʊsɪs): bệnh dịch laoSmallpox (ˈsmɔːlpɑːks): bệnh đậu mùaSore eyes (‘so:r ais): Đau mắtDiabetes (daiə’bi:tiz): tiểu đườngSneeze (sni:z): Hắt hơiNausea (‘nɔ:sjə): Chứng ai oán nônEarache (‘iəreik): Đau taiStomachache (‘stəuməkeik): Đau bao tử

3. Các tình huống tiếp xúc tiếng Anh cho người đi có tác dụng tại bệnh viện

Hy vọng các tình huống giao tiếp tiếng Anh cho những người đi làm tại khám đa khoa TOPICA Native ra mắt dưới đây để giúp bạn hỗ trợ khả năng tiếp xúc của mình. Bởi những mẫu đối thoại này vẫn rất cần thiết để bạn có thể khám căn bệnh và trao đổi với những người nước ngoài. Và bạn nhớ là lưu lại cùng thực hành hàng ngày để cải thiện vốn từ ngoại ngữ của mình.

Xem thêm: Răng Hô Có Nên Bọc Răng Sứ Cho Răng Hô Có Nên Bọc Sứ Không? Quy Trình Thực Hiện

Giao tiếp của bác sĩ

A: Sorry, how may I help you? – Xin lỗi, tôi hoàn toàn có thể giúp gì cho bạn ạ?

A: What problem are you having? – các bạn đang chạm mặt vấn đề gì vậy?

A: bởi you have an appointment? – chúng ta có định kỳ hẹn trước không?

A: bởi vì you see any symptoms? – chúng ta thấy mình tất cả triệu triệu chứng gì không?

A: do you have health insurance? – bạn có bảo hiểm y tế không?

A: Please sit down – Xin mời ngồi

A: Firstly, I will measure the temperature for you – Trước hết, tôi đang đo nhiệt độ cho anh

A: Take a deep breath – Hãy thở sâu nào

A: Let me kiểm tra your blood pressure – Để tôi đánh giá huyết áp cho anh

A: You have high blood pressure, you should pay attention – Anh bị huyết áp cao, anh nên chú ý

A: I’ll take blood for you, roll up your sleeves! – Tôi đang lấy máu mang đến anh, anh xắn ống tay áo lên nhé!

A: I’m afraid I have to check it in more detail, the situation doesn’t seem very satisfactory – Tôi e đề nghị kiểm tra chi tiết hơn, tình trạng có vẻ như không khả quan

A: You must be hospitalized now – Anh buộc phải nhập viện ngay lập tức bây giờ

A: With the current situation, I will be hospitalized immediately. Bởi vì you go with family members? – Với chứng trạng hiện tại, anh sẽ bắt buộc nhập viện ngay lập tức. Anh có đi cùng fan nhà không?

Giao tiếp của bệnh nhân

B: Please ask, are there any doctors here who can speak English? – Xin hỏi, có bác sĩ nào ở đây có thể nói tiếng Anh không?

B: I want to lớn see a pulmonologist – Tôi muốn chạm mặt bác sĩ khoa phổi

B: I have a fever và I’m tired – Tôi bị sốt với tôi thấy mệt

B: I have a terrible headache – Tôi bị nhức đầu lớn khiếp

B: I have diarrhea for a few days – Mấy hôm nay tôi bị tiêu chảy

B: I have pain in my chest / back / eyes – Tôi bị đau ở ngực/lưng/mắt

B: I have fever / sore throat – Tôi bị sốt/đau họng

B: I need a physical exam to check my health – Tôi bắt buộc khám bao quát để kiểm tra sức khỏe của mình

B: Where is the registration counter? – mang lại hỏi quầy đăng ký chỗ nào ạ?

B: I am weakness – Tôi hiện giờ đang bị yếu sức

B: I have trouble breathing – Tôi khó khăn thởB: I need a health certificate, which room should I go to? – Tôi cần phải có giấy chứng nhận sức khỏe, tôi nên đến phòng nào ạ?


*

Giao tiếp giữa chưng sĩ và bệnh dịch nhân


Các câu giao tiếp thông dụng tuyệt nhất trong căn bệnh viện

A: You don’t look well? – Trông bạn dường như không được khỏe?

A: Where are you not well? You look so pale. – chúng ta không được khỏe khoắn ở đâu? Trông bạn nhợt nhạt quá.

A: Can I help you with anything? – Tôi có thể giúp gì cho mình không?

A: Have you had allergy? – Bạn đã hết dị ứng chưa?

A: Have you gotten better? – chúng ta đã đỡ rộng chưa?

A: Now I will measure your temperature, it seems you have a fever – hiện giờ tôi đã đo ánh sáng cho bạn, có vẻ như bạn đã biết thành sốt

A: Take a deep breath – Hãy thay đổi sâu

A: Roll up your sleeves, I will measure your blood pressure – Xắn tay áo lên nhé, tôi đang đo huyết áp mang đến bạn

A: You have high blood pressure – bạn bị huyết áp cao

A: Don’t worry, we will help you – Đừng lo lắng, cửa hàng chúng tôi sẽ góp bạn

A: I will examine you – Tôi đang khám mang đến bạn

A: Your health has improved significantly – sức khỏe của doanh nghiệp đã được cải thiện đáng nói đây

A: You enter room 2, the doctor will examine you in detail – bạn vào phòng số 2, bác bỏ sĩ sẽ khám chi tiết cho bạn

A: You vì chưng the procedure here! – các bạn làm giấy tờ thủ tục ở trên đây nhé!

Mẫu hội thoại thực hành số 1

A: Hello, how may I help you? You look unwell? – Xin chào, tôi rất có thể giúp gì mang lại bạn? Trông chúng ta không được khỏe?

B: I have a stomachache – Tôi đau dạ dày lắm

A: Calm down, firstly, sit here and give me your information! – Bình tĩnh, trước hết chúng ta ngồi tại đây và mang lại tôi xin thông tin của chúng ta nhé!

B: Yes – Vâng

A: How long have you had your pain? How is the situation? – bạn bị đau lâu chưa? Tình trạng nuốm nào?

B: I have had pain since yesterday, now I have severe pain – Tôi bị nhức từ hôm qua, hiện nay đau dữ dội

A: Wait a moment, our team of doctors is coming – Bạn mong chờ một lát, đội ngũ bác sĩ của chúng tôi đang tới

B: Hurry up & help me, I’m in pain – cấp tốc giúp tôi ạ, tôi đau quá

A: Calm down, you’ll be fine soon – Bình tĩnh, bạn sẽ sớm ổn thôi


*

Bác sĩ đã khám cho căn bệnh nhân


Mẫu hội thoại thực hành số 2

A: Where vì chưng you feel pain? – bạn cảm thấy đau ở đâu?

B: My stomach hurts badly. I could not sleep all night yesterday – Bụng tôi nhức dữ dội. Cả đêm tối qua tôi không ngủ được

A: Let me check it. Does it hurt here? – Để tôi đánh giá xem. Đau ở chỗ này đúng không?

B: No, in the lower right abdomen – Không, sống vùng bụng dưới mặt phải

A: Firstly, I will give you an injection of pain – trước tiên tôi vẫn tiêm cho mình một mũi sút đau

B: Yes sir – Vâng ạ

A: Then I will guide you to lớn the clinic for a detailed examination – kế tiếp tôi sẽ hướng dẫn chúng ta đến phòng mạch để khámchi tiết

B: Is it fast? – tất cả nhanh không ạ?A: Don’t worry, you will be better – các bạn yên tâm, các bạn sẽ đỡ hơn thôi

B: Thank you, doctor – Cảm ơn bác sĩ

Trên đấy là các tự vựng thông dụng, mẫu mã câu thường xuyên được sử dụng trong tiếp xúc tiếng Anh cho người đi có tác dụng tại dịch viện. Rất có thể thấy, đấy là một ngành nghề đặc thù và bạn phải thực hành liên tiếp để có thể giao tiếp chính xác và dễ hiểu hơn. Có thể chắn các bạn sẽ rất tự tin khi giao tiếp và thực hiện các vận động nghiệp vụ của mình.

Bạn chưa tự tin với kĩ năng phát âm của mình? Hãy thử cải thiện ngay với Native. Đăng ký kết ngay trên đây.