Danh mục bệnh dài ngày 2018

      8

 


Thông tứ 46/2016/BYT ban hành Danh mục bệnh cần nghỉ việc dài ngày để trị trị. Danh mục bệnh phải chữa trị dài ngày nay là cơ sở để giải quyết các cơ chế bảo hiểm làng mạc hội theo điều khoản về bảo đảm xã hội.

Bạn đang xem: Danh mục bệnh dài ngày 2018


Thông tư số 46 cũng phân tích và lý giải thêm về mã bệnh và tên căn bệnh trong hạng mục bệnh bắt buộc nghỉ câu hỏi để điều trị dài ngày, theo đó:
Mã bệnh dịch trong hạng mục bệnh lâu năm ngày là mã dịch theo Phân loại thế giới bệnh tật (ICD-10), bao gồm mã bệnh dài ngày 3 cam kết tự với mã căn bệnh dài ngày 4 ký tự. Vào đó, mã căn bệnh 4 cam kết tự thuộc nhóm 3 ký kết tự tương ứng. Ví như mã dịch K74.0, K74.1, K74.2, K74.3, K74.4, K74.5, K74.6 là nằm trong mã bệnh K74.
Cũng theo Thông tư 46 năm 2016, có một số bệnh yêu cầu chữa trị dài ngày chưa được gán mã bệnh dịch theo phân loại thế giới thì được xác định theo tên theo chẩn đoán bệnh. Ví dụ: lây lan trùng do vi trùng đa chống thuốc thì khẳng định tên theo chẩn đoán bệnh là truyền nhiễm trùng do vi khuẩn đa chống thuốc.
+ Hen truất phế quản, dịch bụi phổi than, amian, silic, vết mờ do bụi phổi bởi vì bụi vô cơ khác và những vết bụi phổi vị bụi không xác định.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ Y TẾ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 46/2016/TT-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC BỆNH CẦN CHỮA TRỊ DÀI NGÀY

Căn cứ Luật bảo đảm xã hội số 58/2014/QH13ngày đôi mươi tháng 11 năm năm trước của Quốc hội nước cộng hòa thôn hội công ty nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31tháng 8 thời điểm năm 2012 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấutổ chức của bộ Y tế;

Theo đề nghị của viên trưởng Cục làm chủ Khám,chữa bệnh,

Bộ trưởng bộ Y tế phát hành Thông tư ban hànhDanh mục bệnh nên chữa trị lâu năm ngày.

Điều 1.Danh mục bệnh phải chữa trị lâu năm ngày

1. Ban hành kèm theo Thông tưnày hạng mục bệnh cần chữa trị lâu năm ngày.

2. Hạng mục bệnh đề nghị chữa trịdài ngày là cửa hàng để thực hiện chế độ, quyền lợi cho những người lao rượu cồn theo quy địnhcủa Luật bảo đảm xã hội.

3. Mã dịch và tên bệnh trongDanh mục bệnh bắt buộc chữa trị nhiều năm ngày:

a) những bệnh trong hạng mục bệnhcần chữa trị dài ngày được gán mã căn bệnh theo Phân loại thế giới bệnh tật (ICD-10)có mã căn bệnh 3 cùng 4 cam kết tự (gồm số với chữ). Những bệnh gồm mã 4 cam kết tự thuộc đội bệnhcó mã dịch 3 ký kết tự.

Ví dụ: Gan xơ hóa cùng xơ gan cómã bệnh là K74, bao gồm:

- Gan xơ hóa, mã bệnh: K74.0

- Gan xơ cứng, mã bệnh: K74.1

- Gan xơ hóa cùng với gan xơ cứng,mã bệnh: K74.2

- Xơ gan mật tiên phát, mã bệnh:K74.3

- Xơ gan mật sản phẩm công nghệ phát, mã bệnh:K74.4

- Xơ gan khác và không quánh hiệu,mã bệnh: K74.5

- Xơ gan khác với không quánh hiệu:K74.6

b) một trong những bệnh chưa được gán mãbệnh theo phân loại nước ngoài bệnh tật (ICD-10) thì thống nhất xác định tên theochẩn đoán bệnh.

Ví dụ: nhiễm trùng vị vi khuẩnđa chống thuốc hoặc Viêm tụy từ miễn thì xác minh tên theo chẩn đoán bệnh làNhiễm trùng do vi khuẩn đa chống thuốc hoặc Viêm tụy từ bỏ miễn.

Điều 2. Hiệulực thi hành

Thông tư này còn có hiệu lực thihành kể từ ngày 01 mon 3 năm 2017.

Bãi quăng quật Phụ lục I về danh mục bệnhcần chữa bệnh dài ngày ban hành kèm theo Thông tứ số 14/2016/TT-BYT ngày 12tháng 5 năm năm 2016 của bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một trong những điều củaLuật bảo đảm xã hội thuộc nghành nghề dịch vụ y tế kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 3.Trách nhiệm thi hành

1. Viên trưởng Cục làm chủ Khám,chữa dịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan liêu chỉ đạo, tổ chức triển khai và kiểmtra việc tiến hành Thông tứ này so với các cửa hàng khám bệnh, chữa bệnh.

2. Người có quyền lực cao Sở Y tế tỉnh, thànhphố trực ở trong Trung ương, Thủ trưởng Y tế Bộ, ngành có trách nhiệm chỉ đạo, tổchức và soát sổ việc thực hiện Thông tư này đối với cơ sở đi khám bệnh, trị bệnhthuộc thẩm quyền quản ngại lý.

3. Thủ trưởng cơ sở khám bệnh,chữa căn bệnh có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc chẩn đoán khẳng định đúng bệnhtheo danh mục quy định trên Thông bốn này và chịu trách nhiệm trước pháp luật vềkết luận chẩn đoán xác định.

Trong quy trình thực hiện nay nếucó nặng nề khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan lại tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thờivề Cục làm chủ Khám, trị bệnh- bộ Y tế coi xét, giải quyết./.

Nơi nhận: - Văn phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ (Vụ KGVX; Công báo, Cổng thông tin điện tử CP); - những Bộ, ban ngành ngang Bộ, CQ thuộc chủ yếu phủ; - bộ Tư pháp (Cục kiểm soát VBQPPL); - bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo); - những Thứ trưởng BYT (để phối kết hợp thực hiện); - các Vụ, Cục, Tổng cục, VP Bộ, thanh tra BYT; - những cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa bệnh trực nằm trong BYT; - các trường đại học Y - Dược, học viện Y - Dược; - Sở Y tế tỉnh, tp trực thuộc Trung ương; - Y tế những Bộ, ngành; - BHXH những tỉnh, thành phố trực nằm trong TW; - Cổng thông tin điện tử cỗ Y tế; - Lưu: VT, KCB (03b), PC.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Viết Tiến

DANH MỤC

BỆNH CẦN CHỮA TRỊ DÀI NGÀY(Ban hành hẳn nhiên Thông tứ số 46/2016/TT-BYTngày 30 mon 12 năm năm 2016 của bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

Danh mục bệnh theo những chuyên khoa

Mã bệnh theo ICD 10

I

Bệnh nhiễm trùng và ký kết sinh trùng

1.

Nhiễm Amip dai dẳng (ở ruột với gan)

A06

2.

Tiêu chảy kéo dài

A09

3.

Bệnh lao những loại trong tiến độ điều trị với di chứng

A15 cho A19

4.

Bệnh bởi vì trực khuẩn lao không nổi bật NTM (Trực khuẩn bao gồm ở khắp đông đảo nơi kể cả da, hạch, phổi)

A15.3

5.

Bệnh Withmore

A24.4

6.

Bệnh lây lan Brucella

A23

7.

Uốn ván nặng cùng di chứng

A35

8.

Bệnh phong (bệnh Hansen) và di chứng

A30, B92

9.

Di triệu chứng do lao xương với khớp

B90.2

10.

Viêm gan vi rút B mạn tính

B18.1

11.

Viêm gan vi rút C mạn tính

B18.2

12.

Viêm gan vi rút D mạn tính

B18.8

13.

Viêm gan E mãn tính

B18.8

14.

Bệnh truyền nhiễm vi rút suy sút miễn dịch ở người HIV/AIDS

B20 đến B24, Z21

15.

Di bệnh viêm não, màng não vày vi khuẩn, virus, cam kết sinh trùng

B94.1, B94.8, B94.9

16.

Viêm màng não do nấm (candida, cryptococcus)

B37.5, B45.1

17.

Bệnh phổi do nấm

B38 cho B46

18.

Nhiễm nấm mèo Cryptococcus

B45

19.

Nhiễm mộc nhĩ penicillium marneffei

B48.4

20.

Sốt rét vì chưng Plasmodium Falciparum thể não

B50.0

21.

Sốt rét do Plasmodium Falciparum thể nặng và đổi thay chứng

B50.8

22.

Nhiễm xoắn trùng sán lợn sinh hoạt não

B70

23.

Nhiễm giun xoắn

B75

24.

Nhiễm sán lá gan nhỏ

B66.1

25.

Nhiễm sán lá gan lớn

B66.3

26.

Nhiễm ký sinh trùng (Toxocara, Cysticerose, Stronglyloides,…)

B89

27.

Nhiễm trùng do vi trùng đa phòng thuốc

28.

Viêm màng não bởi vì Streptococcus suis

G00.2

29.

Viêm nội trọng điểm mạc lây nhiễm khuẩn

I33

30.

Viêm xoang

J32

31.

Viêm gan vày rượu

K70.5

32.

Viêm khớp bởi vì lao

M01.1

33.

Lao cột sống

M49.0

34.

Viêm con đường tiết niệu tái phát

N00

II

Bướu tân sinh (Neoplasm)

35.

Bệnh ung thư những loại

C00 cho C97;

D00 mang đến D09

36.

U xương lành tính có tiêu diệt xương

D16

37.

U tuyến thượng thận

D35.0

38.

U ko tiên lượng được tiến triển cùng tính chất

D37 cho D48

III

Bệnh của máu, cơ quan chế tạo ra máu và các rối loạn liên quan đến vẻ ngoài miễn dịch

39.

Bệnh Thalassemia

D56

40.

Bệnh hồng mong hình liềm

D57

41.

Các thiếu ngày tiết tan máu di truyền

D58

42.

Thiếu huyết tan ngày tiết mắc phải

D59

43.

Đái huyết nhan sắc tố kịch phát đêm hôm (Hội chứng Marchiafava)

D59.5

44.

- Suy tủy xương một mẫu hồng ước mắc phải

- những thể suy tủy xương khác

D60

D61

45.

Thiếu nhân tố VIII di truyền (Hemophilia A)

D66

46.

Thiếu nhân tố IX dt (Hemophilia B)

D67

47.

Bệnh Von Willebrand

D68.0

48.

Thiếu các yếu tố XI di truyền

D68.1

49.

Thiếu các yếu tố đông máu khác vị di truyền

D68.2

50.

Các xôn xao đông máu đặc trưng khác

D68.8

51.

Bất thường unique tiểu cầu

D69.1

52.

Ban xuất huyết sút tiểu mong vô căn

D69.3

53.

Tăng tiểu cầu tiên phát

D75.2

54.

Hội xác nhận bào tế bào máu liên quan đến lây truyền trùng

D76.2

55.

Bệnh Sarcoidosis

D86

56.

Tăng Gammaglobulin huyết không quánh hiệu

D89.2

IV

Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và đưa hóa

57.

Suy tuyến đường giáp

E03

58.

Nhiễm độc giáp

E05

59.

Viêm tuyến sát mạn tính

E06.2,3,4

60.

Bệnh suy tuyến đường cận giáp

E20.8

61.

Đái tháo dỡ đường

E10 mang lại E14

62.

Hạ mặt đường huyết nghi do cường Insulin

E16.1

63.

Cường cận tiếp giáp và các rối loạn không giống của tuyến đường cận giáp

E21

64.

Cường tuyến yên

E22

65.

Bệnh đái dỡ nhạt

E23.2

66.

Hội triệu chứng Cushing

E24

67.

Tăng Aldosteron

E26

68.

Bệnh Bartter

E26.8

69.

Các xôn xao của đường thượng thận

E27

70.

Rối loạn tính năng đa tuyến

E31

71.

Bệnh Wilson

E83.0

72.

Chuyển hóa + sút Kali máu

E87.6

73.

Suy cạnh bên sau điều trị

E89.0

74.

Đái tháo đường kỳ mang thai (nguy cơ dọa xảy thai, thai lưu các lần)

O24

V

Bệnh tâm thần

75.

Mất trí trong căn bệnh Alzheimer

F00

76.

Mất trí tuệ trong số bệnh lý khác được xếp loại tại đoạn khác

F02

77.

Mất trí tuệ không biệt định

F03

78.

Hội bệnh quên thực tổn không vị rượu và chất ảnh hưởng tâm thần khác

F04

79.

Rối loạn tâm thần do tổn thương, rối loạn tính năng não và bệnh lý cơ thể

F06

80.

Các náo loạn nhân biện pháp và hành động do dịch não, tổn thương cùng rối loạn tác dụng não

F07

81.

Các náo loạn tâm thần và hành vi vì chưng rượu

F10

82.

Tâm thần phân liệt

F20

83.

Rối loạn nhiều loại phân liệt

F21

84.

Rối loàn hoang tưởng dẻo dẳng

F22

85.

Rối loàn phân liệt cảm xúc

F25

86.

Rối loạn cảm giác lưỡng cực

F31

87.

Giai đoạn trầm cảm

F32

88.

Rối loạn trầm cảm tái diễn

F33

89.

Các trạng thái náo loạn khí sắc

F34

90.

Các rối loạn thấp thỏm ám ảnh sợ hãi

F40

91.

Các rối loạn sợ hãi khác

F41

92.

Rối loàn ám hình ảnh nghi thức

F42

93.

Rối loạn găng sau sang chấn

F43.1

94.

Các náo loạn sự thích hợp ứng

F43.2

95.

Các xôn xao dạng cơ thể

F45

96.

Các náo loạn nhân cách đặc hiệu

F60

97.

Các náo loạn nhân giải pháp hỗn phù hợp và những rối loàn nhân bí quyết khác

F61

98.

Các biến đổi nhân cách lâu hơn không thể gán cho một tổn thương óc hoặc một căn bệnh não

F62

99.

Các xôn xao khác về hành vi và nhân biện pháp ở người thành niên

F68

100.

Chậm cải tiến và phát triển tâm thần

F70 mang lại F79

101.

Các rối loạn về cải cách và phát triển tâm lý

F80 đến F89

102.

Các xôn xao hành vi và cảm hứng thường phát khởi ở tuổi trẻ nhỏ và thanh thiếu hụt niên

F90 mang lại F98

VI

Bệnh hệ thần kinh

103.

Sa bớt trí tuệ trong căn bệnh mạch máu

F01

104.

Bệnh xơ cứng cột mặt teo cơ (bệnh teo hệ thống tác động chủ yếu tới hệ trung khu thần kinh trong bệnh dịch phân loại nơi khác)

G13

105.

Bệnh Parkinson

G20

106.

Hội bệnh Parkinson sản phẩm công nghệ phát

G21

107.

Loạn lực căng cơ (Dystonia)

G24

108.

Bệnh Alzheimer

G30

109.

Xơ cứng rải rác rến (Multiple Sclerosis)

G35

110.

Viêm tủy hoại tử cung cấp cấp

G37.4

111.

Động kinh

G40

112.

Bệnh nhược cơ

G70.0

113.

Viêm não viêm tủy cùng viêm óc tủy

G04

114.

Di triệu chứng của căn bệnh viêm hệ thần ghê trung ương

G09

115.

Teo cơ vày tủy sống với hội chứng tương quan (Bao bao gồm G12.2 – bệnh dịch nơ ron vận động)

G12

116.

Viêm tủy thị thần kinh

G36.0

117.

Viêm tủy cắt ngang

G37.3

118.

Đau dây thần kinh tam thoa (dây thần ghê số V)

G50.0

119.

Co thắt đơ cơ, múa giật

G51.3

120.

Đau rễ thần kinh sau zona

G53.0

121.

Các thương tổn đám rối thần ghê cánh tay

G54

122.

Hội bệnh Guillain-Barré (Hội triệu chứng viêm đa rễ nhiều dây thần kinh)

G61.0

123.

Bệnh các dây thần kinh bởi viêm (mãn tính)

G61

124.

Bệnh cơ tiên phát

G71

125.

Bệnh cơ khác

G72

126.

Bại não trẻ em

G80

127.

Liệt 2 chân hoặc liệt tứ chi

G82

128.

Bệnh khác của tủy sống

G95

129.

Xuất máu não

I61

130.

Nhồi ngày tiết não

I63

131.

Đột quỵ ko rõ nhồi ngày tiết não tuyệt xuất huyết não

I64

132.

Di chứng bệnh mạch máu não

I69

133.

Não úng thủy

Q03

134.

Neuroblastomas

135.

Hội chứng Down

Q90

136.

Hội bệnh Edward cùng hội hội chứng Pateau

Q91

VII

Bệnh mắt với phần phụ của mắt

137.

Hội bệnh khô mắt

H04.1.2

138.

Viêm loét giác mạc

H16

139.

Viêm màng người tình đào trước

H20.2

140.

Bệnh co mi mắt

H21

141.

Hội triệu chứng Harada

H30.8.1

142.

Viêm màng bồ đào (sau, toàn bộ)

H30.9.1, H30.9.2

143.

Bệnh dịch kính võng mạch tăng sinh

H33.4.1

144.

Tắc huyết mạch trung chổ chính giữa võng mạc

H34.8

145.

Bệnh võng mạc đái toá đường

H35

146.

Xem thêm: Mách Bạn 9 Cách Trị Ve Chó Trong Nhà Hiệu Quả, Đơn Giản Dễ Thực Hiện

Bệnh viêm võng mạc bởi CMV

H35

147.

Viêm quan trọng võng mạc

H35.0.6

148.

Bệnh lý võng mạc trẻ sinh non

H35.1

149.

Bệnh hắc võng mạc trung tâm thanh dịch

H35.7.1

150.

Bệnh lý võng mạc do xơ vữa đụng mạch

H36.6

151.

Bệnh Glôcôm

H40

152.

Nhãn viêm giao cảm

H44.1.2

153.

Viêm gai thị

H46.2

154.

Viêm thị thần tởm hậu nhãn cầu

H46.3

155.

Bệnh lí bề mặt nhãn cầu vị hội bệnh Stve Jonhson, hội triệu chứng Lyell

156.

Đã ghép giác mạc

Z94.7

VIII

Bệnh lý tai mũi họng

157.

Khối u dây VII

D43.3

158.

Khối u dây VIII

D43.3

159.

Sarcoidosis tai

D86

160.

Papilome thanh quản

B97.7

161.

Viêm tai thân mạn tính

H66.3

162.

Viêm tai xương chũm tất cả biến chứng

H70.91

163.

Cholesteatoma đỉnh xương đá

H71

164.

Bệnh Meniere

H81.0

165.

Điếc nghề nghiệp

H83.3

166.

Điếc tiến triển

H90.5

167.

Các dị tật ở tai gây tác động tới thính lực

H90.0

168.

Điếc mừng đón sau chấn thương xương thái dương

H91.8

169.

Viêm họng mạn tính

K21

170.

Viêm mũi xoang mạn tính

J32

171.

Thoát vị não, màng óc vào tai - xương chum

Q01

172.

Sẹo dong dỏng khí quản

Q32.4

173.

Hội triệu chứng Tumer

Q96.9

174.

Chấn thương thanh khí quản

S27.5, S11.96

IX

Bệnh hệ tuần hoàn

175.

Hội hội chứng mạch vành cấp

I20, I21, I22, I23

176.

Bệnh tim vày thiếu máu cục bộ mạn

I25

177.

Tắc mạch phổi

I26

178.

Các bệnh tim mạch do phổi khác

I27

179.

Viêm màng xung quanh tim cấp

I30

180.

Viêm co thắt màng kế bên tim mạn

I31.1

181.

Viêm cơ tim

I40

182.

Viêm nội tâm mạc lan truyền trùng

I33; I38

183.

Suy tim độ 3-4 do các nguyên nhân khác nhau

I50

184.

Phình động mạch, lóc bóc động mạch

I71

185.

Viêm tắc động mạch

I74

186.

Viêm tắc tĩnh mạch

I80

187.

Biến triệu chứng sau phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch

I97

188.

Tăng máu áp tất cả biến chứng

I10

189.

Bệnh cơ tim: Cơ tim giãn; Cơ tim hạn chế; Cơ tim phì đại; dịch cơ tim khác

I42

190.

Tăng ngày tiết áp có biến triệu chứng khác (Bệnh não do tăng máu áp, TBMMN loáng qua) tất cả tổn thương phòng ban đích

I10

191.

Bệnh tim bẩm sinh có biến chuyển chứng

Tăng áp lực nặng nề động mạch phổi tiên vạc (Các bệnh tim do phổi khác)

Q20-Q22

192.

Bệnh van tim có biến triệu chứng (Rối loàn nhịp tim, tắc mạch, lây lan trùng, khác)

I08 - > I34, I35

193.

Rung nhĩ mãn tính tất cả biến chứng

I48

194.

Rối loạn nhịp tim có biến hội chứng (Hội chứng nút xoang bệnh, block nhĩ thất cấp cho II, III tốt cao độ)

I49

195.

Thông đụng tĩnh mạch phổi

Q25.7, Q26

196.

Bất thường động mạch phổi bẩm sinh

Q25.7

X

Bệnh hệ hô hấp

197.

Viêm thanh quản ngại mạn

J37.0

198.

Políp của dây thanh âm cùng thanh quản

J38.1

199.

Bệnh phổi ùn tắc mạn tính

J44

200.

Hen phế quản

J45

201.

Giãn phế quản

J47

202.

Bệnh lớp bụi phổi than

J60

203.

Bệnh những vết bụi phổi amian

J61

204.

Bệnh vết mờ do bụi phổi silic

J62

205.

Bệnh bụi phổi vì bụi vô cơ khác

J63

206.

Bệnh lớp bụi phổi bởi bụi ko xác định

J64

207.

Các bệnh dịch phổi tế bào kẽ khác

J84

208.

Áp xe pháo phổi với trung thất

J85

209.

Mủ màng phổi mạn tính

J86

210.

Suy thở mạn (Dị dạng lồng ngực)

J96, J96.1

211.

Kén khí phổi

J94.0

212.

Cystic Fibrosis (xơ nang phổi)

E84

213.

Tăng áp hễ mạch phổi vô căn

XI

Bệnh hệ tiêu hóa

214.

Viêm gan mạn tính tiến triển

K73

215.

Xơ gan hóa cùng xơ gan

K74

216.

Viêm gan trường đoản cú miễn

K75.4

217.

Viêm con đường mật mạn

K80.3

218.

Viêm tụy mạn

K86.0; K86.1

219.

Bệnh Crohn

K50

220.

Xơ gan đọng mật nguyên phát

K74.3

221.

Viêm loét đại trực tràng tan máu

K52

222.

Wilson

223.

Viêm tụy từ miễn

XII

Bệnh da với mô bên dưới da

224.

Pemphigus

L10

225.

Bọng nước dạng Pemphigus

L12

226.

Bệnh Duhring Brocq

L13.0

227.

Ly thượng phân bì bọng nước bẩm sinh

L14

228.

Viêm da cơ địa

L20; L30

229.

Viêm domain authority tróc vảy/ Đỏ domain authority toàn than

L26

230.

Vảy nến

L40

231.

Vảy phấn đỏ nang long

L44.0

232.

Hồng ban nút

L52

233.

Viêm domain authority mủ hoại thư

L88

234.

Loét mạn tính da

L98.4

235.

Bệnh Á vẩy nến:

- Á vẩy nến Pleva

- Á vẩy nến Plc

- Á vẩy nến màng nhỏ

- Á vẩy nến màng lớn

- Á vẩy nến dạng lưới

- Á vẩy nến dạng khác

L41

L41.0,

L41.1,

L41.3,

L41.4,

L41.5,

L41.8

236.

Mày đay mạn tính

L50

XIII

Bệnh hệ cơ - xương - khớp và mô liên kết

237.

Lupus ban đỏ hệ thống

M32

238.

Viêm khớp bội phản ứng

M02.8, M02.9

239.

Viêm khớp dạng thấp

M05

240.

Viêm khớp vảy nến cùng viêm khớp trong bệnh tật ruột

M07.3

241.

Bệnh Gút

M10

242.

Các bệnh dịch khớp do vi tinh thể

M11

243.

Thoái hoá khớp háng

M16

244.

Thoái hoá khớp gối

M17

245.

Viêm quanh nút động mạch và các bệnh lý liên quan

M30

246.

Bệnh lý mạch hoại tử khác

M31

247.

Viêm nhiều cơ và viêm domain authority cơ

M33

248.

Xơ cứng so bì toàn thể

M34

249.

Hội chứng khô (Sjogren’s syndrome)

M35.0

250.

Trượt đốt sống

M43

251.

Viêm cột sống dính khớp

M45

252.

Thoái hóa cột sống

M47

253.

Bệnh đĩa đệm cột sống cổ

M50

254.

Viêm quanh khớp vai thể đông cứng

M75.0

255.

Loãng xương gồm gãy xương bệnh dịch lý

M80

256.

Gãy xương ko liền (khớp giả)

M84.1

257.

Gãy xương dịch lý

M84.4

258.

Loạn sản xơ xương

M85.0

259.

Cốt tuỷ viêm (viêm xương- tủy xương)

M86

260.

Hoại tử xương vô khuẩn tự phát

M87.0

261.

Hội bệnh đau vùng phức hợp (Loạn dưỡng giao cảm phản xạ)

M89.0

262.

Gãy xương trong bệnh dịch khối U

M90.7

263.

Các trở thành dạng mắc phải của hệ cơ xương khớp cùng mô liên kết

M95

264.

Viêm khớp mủ

M00

265.

Bệnh lý khớp phản bội ứng cùng sau lây nhiễm trùng làm việc những căn bệnh đã được phân loại khác tiến triển thành mãn tính

M03

266.

Viêm khớp dạng rẻ RF (-)

M06

267.

Bệnh Still fan lớn

M06.1

268.

Viêm khớp thiếu hụt niên

M08

269.

Viêm khớp thiếu hụt niên sinh sống những dịch đã được phân loại khác

M09

270.

Viêm khớp khác

M13

271.

Thoái hóa nhiều khớp

M15

272.

Thoái hóa khớp bàn ngón tay

M18

273.

Thoái hóa khớp khác

M19

274.

Bệnh khớp đặc hiệu khác

M24

275.

Bệnh lý không giống của tổ chức liên kết

M35

276.

Bệnh của tổ chức liên kết trong số bệnh lý khác

M36

277.

Bệnh lý xương cột sống ở những căn bệnh đã được phân nhiều loại khác

M49

278.

Bệnh lý đĩa vùng đệm gọi tắt đĩa đệm khác

M51

279.

Bệnh lý xương cột sống không được phân một số loại khác

M53

280.

Đau cột sống

M54

281.

Viêm cơ

M60

282.

Canxi và cốt hóa của cơ

M61

283.

Viêm màng hoạt dịch với viêm gân

M65

284.

Bệnh lý khớp vai

M75

285.

Viêm tổ chức triển khai mỡ dưới domain authority không đặc hiệu

M79.3

286.

Đau xơ cơ

M79.7

287.

Loãng xương ko gãy xương bệnh dịch lý

M81

288.

Loãng xương trong những bệnh lý khác

M82

289.

Nhuyễn xương bạn lớn

M83

290.

Bệnh Paget

M88

XIV

Bệnh hệ sinh dục - huyết niệu

291.

Viêm thận lupus

N01

292.

Tiểu máu dẻo dẳng và tái phát

N02

293.

Hội hội chứng viêm thận mạn

N03

294.

Hội triệu chứng thận hư

N04

295.

Các dịch cầu thận mạn do tại sao nguyên phát với thứ phát

N08

296.

Viêm ống kẽ thận mạn tính

N11

297.

Suy thận mạn

N18

298.

Viêm bọng đái mạn tính

N30

299.

Tiểu không tự chủ

N39.3; N39.4

300.

Rò bọng đái - sinh dục nữ

N82

301.

Dị tật lỗ đái thấp

Q54

XV

Thai nghén, sinh đẻ với hậu sản

302.

Chửa trứng

O01

303.

Biến chứng sau xảy thai, chửa trứng, chửa bên cạnh tử cung

O08 (O08.0-O08.9)

304.

Tiền sản lag thể trung bình

O14.0

305.

Tiền sản đơ thể nặng

O14.1

306.

Rỉ ối tất cả điều trị để triển khai chậm gửi dạ

(có thể áp mã O42.2 là mã của bệnh dịch ối tan vỡ sớm)

O42.2

307.

Rau cài đặt răng lược

O43.2

308.

Rau trung phong trung tâm

(Mã bình thường của rau tiền đạo là O044, không có mã riêng của rau xanh tiền đạo trung tâm nên rất có thể áp mã O44)