Cách tính giá trị trung bình trong spss

      7

Trong phần này trình bày cách tạo ra khoảng tin yêu cho vừa đủ của một toàn diện bằng SPSS.

Bạn đang xem: Cách tính giá trị trung bình trong spss

Cách 1-Dùng công dụng Explore vào Descriptive Statistic

Bước 1: bên trên thanh công cụ, lựa chọn Analyze > Descriptive Statistics > Explore...

*
Bước 2: Trong cửa sổ Explore, ta đưa biến mong muốn vào ô Dependent List, trong phần Display ta lựa chọn Statistics (nếu chỉ mong muốn nhận thông tin về khoảng chừng tin cậy), kế tiếp nhấn nút Statistics ở cột bên cần kế ô Dependent List.

Bước 3: Sau khi nhấp chuột nút Statistics cửa sổ Explore: Statistic hiện tại lên, ta click lựa chọn ô Descriptive kế tiếp nhập độ tin tưởng vào ô Confidence Interval for Mean.

*

Bước 4: sau đó bấm Continue để quay trở lại cửa sổ Explore, sau cuối bấm Ok để nhấn kết quả.

Xem thêm: Cách Trang Trí Đồ Nguội - Trang Trí Đĩa Thịt Nguội

Cách 2-Dùng tác dụng Compare Means

Bước 1: Trên thanh phương pháp chọn Analyze > Compare Means > One-Sample T Test... 

*
Bước 2: hành lang cửa số One-Sample T Test hiện lên, ta gửi biến mong muốn vào ô Test Variable(s) (ta hoàn toàn có thể đưa nhiều biến chuyển cùng lúc)

Bước 3: click chuột nút Options để điều chỉnh độ tin cậy tiếp đến bấm Continue nhằm trở về hành lang cửa số trước

*
Bước 4: Bấm Ok để nhấn kết quả

Ví dụ: chế tạo khoảng tin cậy 90% cho trung bình tổng thể và toàn diện biến T1 bằng cách 1

Bước 1: Trên thanh công cụ, chọn Analyze > Descriptive Statistics > Explore...

Bước 2: Trong cửa ngõ sổ Explore, ta đưa vươn lên là T1 vào ô Dependent List, trong phần Display ta chọn Statistics (nếu chỉ mong mỏi nhận thông tin về khoảng tin cậy), sau đó nhấn nút Statistics ở cột bên phải kế ô Dependent List.

Bước 3: Sau khi click chuột nút Statistics hành lang cửa số Explore: Statistic hiện nay lên, ta click lựa chọn ô Descriptive kế tiếp nhập độ tin tưởng 90 vào ô Confidence Interval for Mean. 

*
Bước 4:  Sau đó bấm Continue để trở về cửa sổ Explore, cuối cùng bấm Ok để nhấn kết quả.

*

Ví dụ: chế tạo khoảng tin yêu 90% đến trung bình tổng thể và toàn diện biến T1 bằng cách 2

Bước 1: Trên thanh hiện tượng chọn Analyze > Compare Means > One-Sample T Test...

Bước 2: cửa sổ One-Sample T thử nghiệm hiện lên, ta đưa đổi thay T1 mong ước vào ô thử nghiệm Variable(s) 

Bước 3: bấm vào nút Options để kiểm soát và điều chỉnh độ tin yêu là 90 tiếp nối bấm Continue để trở về cửa sổ trước