Cách nói về bệnh tật trong tiếng anh

      21

Abdominal pain (đau bụng), Headache (đau đầu), Backache (đau lưng), Deaf (điếc)…” đó là một số từ bỏ vựng giờ Anh về mắc bệnh cơ phiên bản chắc hẳn bạn cũng biết.

Bạn đang xem: Cách nói về bệnh tật trong tiếng anh

Nỗ lực nhưng, ngoài những từ đó ra bạn có thể liệt kê các từ vựng về mắc bệnh không? giờ đồng hồ Anh chăm ngành y khoa là trong những chủ đề có số lượng từ vựng cực kì rộng và cực nhọc để hoàn toàn có thể ghi nhớ. Hôm nay, cùng Hack não Từ Vựng tìm hiểu bộ tự vựng về nhà đề căn bệnh tật, đừng quên ghi chép lại để dễ ợt ôn tập và áp dụng nhé.


Từ vựng về bị bệnh tiếng Anh hay gặp

1. Tự vựng giờ Anh về bệnh tật bắt đầu bằng chữ a

Abdominal pain /æbˈdɑːmɪnl/ /peɪn/: Đau bụngAbscess /ˈæbses/: Nổi nhọt nhọtAcariasis: bệnh ghẻAcne /ˈækni/: nhọt trứng cáAcute appendicitis /əˈkjuːt/ /əˌpendəˈsaɪtɪs/: Viêm ruột vượt cấpAcute bronchiolitis /əˈkjuːt/ /ˌbrɒŋkɪəˈlʌɪtɪs/: Viêm tiểu truất phế quản cấpAcute gingivitis /əˈkjuːt/ /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs/: cấp tính viêm nướuAcute laryngitis /əˈkjuːt/ /ˌlærɪnˈdʒaɪtɪs/: Viêm thanh quản cấp tínhAcute myocardial infarction: Nhồi ngày tiết cơ tim cấpAcute myocarditis /əˈkjuːt/ /ˌmʌɪəʊkɑːˈdʌɪtɪs/: Viêm cơ tim cấpAcute nasopharyngitis (common cold): viêm xoang họng cung cấp (cảm thường)Acute nephritis syndrome /əˈkjuːt/ /ne’fraitis/ /ˈsɪndroʊm/: Hội hội chứng viêm mong thận cấpAcute pancreatitis /əˈkjuːt/ /ˌpaŋkrɪəˈtʌɪtɪs/: Viêm tụy cung cấp tínhAcute pancreatitis: Viêm tuỵ cấpAcute pericarditis /əˈkjuːt/ /ˌpɛrɪkɑːˈdʌɪtɪs/: Viêm nước ngoài tim cung cấp tínhAcute pharyngitis /əˈkjuːt/ /ˌfærɪnˈdʒaɪtɪs/: Viêm họng cung cấp tínhAcute renal failure /əˈkjuːt/ /ˈriːnl/ /ˈfeɪljər/: Suy thận cấpAcute rheumatic fever /əˈkjuːt/ /ruˈmætɪk/ /ˈfiːvər/: thấp khớp cấpAcute sinusitis /əˈkjuːt/ /ˌsaɪnəˈsaɪtɪs/: Viêm xoang cấp cho tínhAcute tonsilitis: Viêm amiđanAcute tracheitis /əˈkjuːt/ /ˌtreɪkɪˈʌɪtɪs/: Viêm khí cai quản cấpAcute upper respiratory infections /əˈkjuːt/ /ˈʌpər/ /ˈrespərətɔːri/ /ɪnˈfekʃn/: nhiễm khuẩn con đường hô hấp trên cấp tínhAeremia: dịch khí épAgue /ˈeɪɡjuː/: dịch sốt lạnh cơnAlbinism /ˈælbɪnɪzəm/: bệnh dịch bạch tạngAllergic reaction /əˈlɜːrdʒɪk/ /riˈækʃn/: làm phản ứng dị ứngAllergic rhinitis /əˈlɜːrdʒɪk/ /raɪˈnaɪtɪs/: viêm xoang dị ứngAllergy /ˈælərdʒi/: Dị ứngAncylostomiasis: bệnh giun mócAnemia /əˈniːmɪə/: bệnh dịch thiếu máuAngina pectoris /ænˌdʒaɪnə ˈpektərɪs/: lần đau thắt ngựcAnthrax /ˈænθræks/: bệnh dịch thanAphtha /ˈafθə/: Lở miệng/đẹn trong miệngAppendicitis /əˌpendəˈsaɪtɪs/: Viêm ruột thừaArterial embolism and thrombosis: Thuyên tắc với huyết khối hễ mạchAscariasis /ˌaskəˈrʌɪəsɪs/: bệnh dịch giun đũaAsthma /ˈæzmə/: Hen suyễnAtheroscclerosis: Xơ vữa rượu cồn mạchAthlete’s foot /ˌæθ.liːtsˈfʊt/: căn bệnh nấm bàn chânAtopic dermatitis /eɪˈtɑːpɪk/ /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/: Viêm domain authority dị ứngAtrial fibrillation /ˈeɪtrɪəl/ /fʌɪbrɪˈleɪʃ(ə)n/: Rung nhĩ

2. Trường đoản cú vựng tiếng Anh về căn bệnh tật bắt đầu bằng chữ b

Backache /ˈbækeɪk/: Đau lưngBacterial enteritis /bækˈtɪriəl/ /ˌentəˈraɪtəs/: vi khuẩn ruộtBacterial pneumonia /bækˈtɪriəl/ /nuːˈmoʊniə/: vi khuẩn phổiBilharzia /bɪlˈhɑːrtsiə/: bệnh giun chỉBlack eye /blæk/ /aɪ/: rạm mắtBleeding /ˈbliːdɪŋ/: tung máuBlindness /ˈblaɪndnəs/: MùBlister /ˈblɪstər/: Phồng giộpBradycardia /ˌbradɪˈkɑːdɪə/: Nhịp tim chậmBreast nodule /brest/ /ˈnɑːdʒuːl/: Hạch vúBroken bone /ˈbroʊkən/ /boʊn/: Gãy xươngBronchiectasis /ˌbrɒŋkɪˈɛktəsɪs/: Giãn truất phế quảnBronchitis /brɑːŋˈkaɪtɪs/: Viêm phế truất quảnBruise /bruːz/: dấu thâmBurn /bɜːrn/: Bị bỏng

*

3. Tự vựng giờ Anh về bệnh tật bắt đầu bằng chữ c

Cancer /ˈkænsər/: căn bệnh ung thưCandidiasis /ˌkandɪˈdʌɪəsɪs/: bệnh nấm candidaCarcinomatosis /ˌkɑːsɪnəʊməˈtəʊsɪs/: Ung thư biểu bìCardiac arrest /ˈkɑːrdiæk/ /əˈrest/: hoàn thành timCardiac arrhythmia /ˈkɑːrdiæk/ /eɪˈrɪðmɪə/: rối loạn nhịp timCardiomyopathy /ˌkɑːdɪəʊmʌɪˈɒpəθi/: căn bệnh cơ timCataract /ˈkætərækt/: Đục chất thủy tinh thểCerebral infarction /səˈriːbrəl/ /ɪnˈfɑːrkʃn/: bị chảy máu nãoCerebral palsy / səˈriːbrəl ˈpɔːlzi /: Bệnh liệt nãoCerebro-vascular accident (cva): Tai phát triển thành mạch tiết nãoCervical polyp /ˈsɜːrvɪkl/ /ˈpɑːlɪp/: Polyp cổ tử cungCervicitis: Viêm cổ tử cungChest pain /tʃest/ /peɪn/: Đau ngựcChicken pox /ɑːks /: dịch thủy đậuChill /tʃɪl/: Cảm lạnhCholecystitis /ˌkɒlɪsɪsˈtʌɪtɪs/: Viêm túi mậtCholelithiasis /ˌkɒlɪlɪˈθʌɪəsɪs/: Sỏi mậtCholera /ˈkɑːlərə/: bệnh tảChronic gingivitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs/: Viêm nướu mãn tínhChronic hepatitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌhepəˈtaɪtɪs/: Viêm gan mãn tínhChronic ischaemic heart diseases: bệnh tim do thiếu hụt máu toàn cục mạnChronic laryngitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌlærɪnˈdʒaɪtɪs/: Viêm thanh quản lí mạn tínhChronic nasopharyngitis: viêm xoang mũi họng mãn tínhChronic nephritis syndrome /ˈkrɑːnɪk/ /ne’fraitis/ /ˈsɪndroʊm/: Hội bệnh viêm mong thận mạnChronic pancreatitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌpaŋkrɪəˈtʌɪtɪs/: Viêm tụy mãn tínhChronic pharyngitis /ˈkrɑːnɪk/: đau họng mãn tínhChronic renal failure /ˈkrɑːnɪk/ /ˈriːnl/ /ˈfeɪljər/: Suy thận mãn tínhChronic rheumatic heart diseases: bệnh tim mãn tínhChronic rhinitis /ˈkrɑːnɪk/ /raɪˈnaɪtɪs/: Viên mũi mãn tínhChronic sinusitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌsaɪnəˈsaɪtɪs/: viêm xoang mũi mãn tínhCirrhosis /səˈroʊsɪs/: Xơ ganCold /koʊld/: Cảm lạnhColic /ˈkɑːlɪk/: Đau bụng gió (thường gặp gỡ ở trẻ con em)Color vision deficiencies /ˈkʌlər/ /ˈvɪʒn/ /dɪˈfɪʃnsi/: Mù màuConjunctivitis /kənˌdʒʌŋktɪˈvaɪtɪs/: Viêm kết mạcConstipation /ˌkɑːnstɪˈpeɪʃn/: táo bị cắn bónContact dermatitis /ˈkɑːntækt/ /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/: Viêm domain authority tiếp xúcCorneal abrasion /ˈkɔːrniəl/ /əˈbreɪʒn/: Mài mòn giác mạcCough /kɔːf/: HoCramps /kræmp/: chuột rútCystitis /sɪˈstaɪtɪs/: Viêm bàng quang

4. Tự vựng giờ Anh về bệnh tật ban đầu bằng chữ d

Deaf /def/: ĐiếcDengue fever /ˈdeŋɡi/ /ˈfiːvər/: nóng xuất huyếtDental caries /ˈdentl/ /ˈkeriːz/: Sâu răngDepression /dɪˈpreʃn/: Trầm cảmDermatitis /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/: Viêm daDermatomycosis: căn bệnh nấm daDiabetes /ˌdaɪəˈbiːtiːz/: bệnh dịch tiểu đườngDiaphragmatic hernia: bay vị cơ hoànhDiarrhoea /ˌdaɪəˈriːə/: căn bệnh tiêu chảyDiphtheria /dɪfˈθɪriə/: bệnh bạch hầuDiseases of tongue /dɪˈziːz/ /əv/ /tʌŋ/: những bệnh của lưỡiDizziness /ˈdɪzinəs/: chóng mặtDumb /dʌm/: CâmDuodenal ulcer /ˌduːəˈdiːnl/ /ˈʌlsər/: Loét tá tràngDuodenitis /ˌdjuːədiːˈnʌɪtɪs/: Viêm tá tràngDysentery /ˈdɪsənteri/: bệnh kiết lịDyspepsia /dɪsˈpepʃə/: xôn xao tiêu hoá

*

5. Từ bỏ vựng tiếng Anh về bệnh tật bắt đầu bằng chữ e

Earache /ˈɪreɪk/: Đau taiEndometriosis: bệnh lạc nội mạc tử cungEpididymitis: Viêm mồng tinh hoànErythema /,eri’θi:mə/: Ban đỏEye dryness /aɪ/ /ˈdraɪnəs/: mắt bị khôEye itching /aɪ/ /ɪtʃiŋ/: ngứa ngáy khó chịu mắt

6.

Xem thêm: Tuyển Dụng Bác Sĩ Răng Hàm Mặt, Tuyển Dụng 10 Bác Sĩ Răng Hàm Mặt

Từ bỏ vựng tiếng Anh về bệnh dịch tật bắt đầu bằng chữ f

Female infertility /ˈfiːmeɪl/ /ˌɪnfɜːrˈtɪləti/: Vô sinh nữFever /ˈfiːvər/: SốtFood allergy /fuːd/ /ˈælərdʒi/: dị ứng thực phẩmFood poisoning /fuːd/ /ˈpɔɪzənɪŋ/: Ngộ độc thực phẩmFracture /ˈfræktʃər/: Gãy xươngFungus /ˈfʌŋɡəs/: Nấm

7. Từ vựng tiếng Anh về căn bệnh tật ban đầu bằng chữ g

Ganglion cyst /ˈɡæŋɡliən/ /sɪst/: U hạchGastric ulcer /ˈɡæstrɪk/ /ˈʌlsər/: Loét dạ dàyGastroenteritis /ˌɡæstroʊˌentəˈraɪtɪs/: Viêm dạ dàyGastrointestinal hemorrhage /ˌɡæstroʊɪnˈtestɪnl/ /ˈhemərɪdʒ/: Xuất ngày tiết dạ dàyGingivitis /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs/: Viêm nướuGlaucoma /ɡlaʊˈkoʊmə/: căn bệnh tăng nhãn ápGlycosuria / ˈɡluːkoʊsɪriə /: bệnh tiểu đườngGonorrhea /ˌɡɑːnəˈriːə/: bệnh dịch lậuGout /ɡaʊt/: bệnh gút

8. Trường đoản cú vựng giờ Anh về dịch tật bước đầu bằng chữ h

Headache /ˈhedeɪk/: Nhức đầuHearing loss /ˈhɪrɪŋ/ /lɑːs/: Nghe kémHeart attack /hɑːrt/ /əˈtæk/: Đau timHeart disease /hɑːrt/ /dɪˈziːz/: bệnh timHeart failure /hɑːrt/ /ˈfeɪljər/: Suy timHemorrhoids /ˈhemərɔɪdz/: bệnh dịch trĩHepatic failure /hɪˈpætɪk/ /ˈfeɪljər/: Suy ganHepatitis /ˌhepəˈtaɪtɪs/: Viêm ganHepatitis a: Viêm gan aHepatitis b: Viêm gan bHepatitis c: Viêm gan cHigh blood pressure: Cao ngày tiết ápHiv disease Hiv /dɪˈziːz/: căn bệnh HIVHypertensive diseases: dịch cao ngày tiết ápHypotension: huyết áp thấpHypothyroidism /ˌhaɪpoʊˈθaɪrɔɪdɪzəm/: Suy giápHysteropathy: bệnh tử cung

*

9. Từ vựng tiếng Anh về bệnh dịch tật bắt đầu bằng chữ i

Impetigo /ˌɪmpɪˈtaɪɡoʊ/: bệnh lở daInfection /ɪnˈfekʃn/: lây truyền trùngInflammation /ˌɪnfləˈmeɪʃn/: ViêmInfluenza /ˌɪnfluˈenzə/: CúmInjury to lớn nerve và spinal cord: thương tổn thần kinh cùng cột sốngInsomnia /ɪnˈsɑːmniə/: Mất ngủIntertrigo: Chốc mépIntestinal malabsorption /ˌɪnteˈstaɪnl/ /ˌmaləbˈzɔːpʃən/: Ruột kém hấp thuIntracerebral haemorrhage: Xuất ngày tiết trong nãoIritis /aiə’raitis/: Viêm mống mắtIrregular menstruation /ɪˈreɡjələr/ /ˌmenstruˈeɪʃn/: gớm nguyệt ko đềuIschaemic heart diseases: bệnh về tim do thiếu thốn máu cục bộ

10. Tự vựng giờ đồng hồ Anh về dịch tật ban đầu bằng chữ j

Jaundice /ˈdʒɔːndɪs/: bệnh vàng daJoint pain /dʒɔɪnt/ /peɪn/: Đau khớp

11. Từ bỏ vựng giờ Anh về bệnh tật ban đầu bằng chữ k

Keratitis /ˌkɛrəˈtʌɪtɪs/: Viêm giác mạcKwashiorkor /ˌkwɑːʃiˈɔːrkər/: Suy bổ dưỡng thể phù

12. Từ vựng giờ Anh về bệnh tật bước đầu bằng chữ l

Laryngopathy: dịch thanh quảnLeukoplakia: Bạch sảnLipoma: U mỡLiver cirrhosis: Gan xơ ganLues /’lu:i:z/: bệnh giang maiLump /lʌmp/: BướuLung cancer /lʌŋ/ /ˈkænsər/: Ung thư phổi

13. Từ vựng tiếng Anh về căn bệnh tật bước đầu bằng chữ m

Malaria /məˈleriə/: căn bệnh sốt rétMale infertility /meɪl/ /ˌɪnfɜːrˈtɪləti/: Vô sinh namMalnutrition /ˌmælnuːˈtrɪʃn/: Suy dinh dưỡngMastitis /mæˈstaɪtɪs/: Viêm vúMeasles /ˈmiːzlz/: bệnh dịch sởiMeningitis /ˌmenɪnˈdʒaɪtɪs/: Viêm màng nãoMenopause symptoms /ˈmenəpɔːz/ /ˈsɪmptəm/: những triệu hội chứng mãn kinhMiscarriage /ˈmɪskærɪdʒ/: Sẩy thai