Cách lấy giá trị từ sheet khác

      28

Hàm VLOOKUP trong Excel – Cách lấy dữ liệu từ sheet này sang sheet khác trong excel rất hữu ích và có thể sử dụng để phục vụ cho nhiều thao tác của người dùng. Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng VLOOKUP để lấy dữ liệu từ sheet này sang sheet khác.

Bạn đang xem: Cách lấy giá trị từ sheet khác


1. Hướng dẫn cách trích xuất dữ liệu từ sheet này sang sheet khác1.1 Lấy số liệu từ sheet1 sang sheet2 bằng hàm Vlookup2. Dùng hàm vlookup lấy dữ liệu từ file khác

1. Hướng dẫn cách trích xuất dữ liệu từ sheet này sang sheet khác

1.1 Lấy số liệu từ sheet1 sang sheet2 bằng hàm Vlookup

 Hàm/lệnh Vlookup trong excel được sử dụng như một cách lấy dữ liệu từ sheet này sang sheet khác theo điều kiện. Hàm cho phép người dùng trích xuất tìm kiếm dữ liệu từ 2 hay nhiều sheet khác nhau, thậm chí là từ các file khác nhau.

Công thức tổng quát của hàm VLOOKUP là:

=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, )

lookup_value: giá trị muốn dò tìm.

Xem thêm: Cách Trị Răng Thưa Phải Làm Sao Để Khít Lại? Chỉnh Răng Cửa Thưa Mà Không Cần Niềng Răng

table_array: miền dữ liệu muốn tìm kiếm dữ liệu.

col_index_num: số cột chứa giá trị cần trả về.

range_lookup: kiểu tìm kiếm.

Ví dụ:

Bạn có file excel: Sheet 1 là bảng “Danhh sách nhân viên”


*

VỀ CHÚNG TÔI
KẾT NỐI MẠNG XÃ HỘI


Facebook
Linkedin
Pinterest
Tumblr
Twitter
Youtube

Thủ thuật được cập nhật bởi các thành viên | Nghiêm cấp sao chép nội dung trái phép.

*
العربية
*
简体中文
*
Nederlands
*
English
*
Français
*
Deutsch
*
Italiano
*
Português
*
Русский
*
Español
*
Tiếng Việt